Quản lý điểm thưởng

1. Module tích điểm trên Getfly là gì?

Tính năng này giúp quản lý số điểm thưởng của khách hàng sau các lần mua hàng dựa theo từng chương trình bán hàng được thiết lập từ trước. Hỗ trợ việc bán hàng và thúc đẩy chương trình bán hàng được thiết lập từ trước. Hỗ trợ việc bán hàng và thúc đẩy chương trình khách hàng thân thiết, giúp khách hàng quay lại mua hàng nhiều hơn

2. Lợi ích khi sử dụng module tích điểm

  • Tiếp cận và chăm sóc khách hàng hiệu quả thông qua việc tự động gửi thông báo sự kiện, chương trình khuyến mãi

  • Gia tăng giá trị vòng đời của khách hàng nhờ việc tích luỹ điểm, chính sách ưu đãi

  • Quản lý quá trình tích điểm, cho phép thiết lập nhiều cơ chế tích điểm (theo hoá đơn, giới thiệu khách hàng mới, …)

  • Thiết lập điểm thưởng linh hoạt sẽ giúp bạn tối ưu hiệu quả cho từng chiến dịch khuyến mãi, ưu đãi … gia tăng doanh số và lợi nhuận

  • Đảm bảo tính chính xác từ khâu nhập điểm, tích lũy và quy đổi điểm thưởng trong thời gian ngắn

  • Gia tăng mức độ hài lòng của khách hàng, xây dựng lượng khách hàng trung thành lớn cho doanh nghiệp

  • Tính năng phân quyền quản trị trong hệ thống điểm thưởng giúp thông tin được đảm bảo an toàn.

  • Thiết lập và sử dụng đơn giản, triển khai và áp dụng dễ dàng phù hợp với từng doanh nghiệp

  • Tiết kiệm chi phí truyền thông marketing, tiết kiệm thời gian, công sức

3. Doanh nghiệp phù hợp sử dụng module tích điểm

- Những doanh nghiệp muốn quản lý đại lý, quản lý phân phối muốn tăng cường sự liên kết với khách hàng

- Phù hợp với những doanh nghiệp nhỏ, bán hàng online

- Doanh nghiệp đang tìm kiếm giải pháp giúp xây dựng mối quan hệ lâu dài, tăng cường giữ chân và duy trì khách hàng

4. Phân quyền

Để truy cập và sử dụng được anh chị cần sử dụng thêm module mở rộng – module điểm thưởng

Sau đó anh/chị cần được phân quyền áp dụng module này.

Anh/chị lựa chọn vào mục Cài đặt -> Phân quyền -> chọn nhóm quyền -> bổ sung quyền liên quan đến Chính sách tích điểm:

Giải thích các quyền như sau:

+ Truy cập: là quyền xem được tab chính sách tích điểm

+ Thêm mới: là quyền thêm được các chính sách tích điểm

+ Sửa: là quyền sửa được các chính sách tích điểm đã thiết lập

+ Xóa: là quyền xóa được các chính sách tích điểm đã thiết lập

+ Xem tất cả: là quyền xem dược tất cả các chính sách tích điểm đã lập

5. Hướng dẫn thiết lập chính sách tích điểm

Để thiết lập điểm thưởng, anh/chị lựa chọn vào mục Bán hàng (F4), chọn Chính sách bán hàng -> lựa chọn Chính sách tích điểm -> Thêm mới

5.1. Thiết lập điểm thưởng theo tổng giá trị đơn hàng

- Tên chính sách: anh/chị nên để theo tên của chương trình/sự kiện tương ứng. Ví dụ: Chính sách tích điểm tháng 3/2022 cho sản phẩm A

- Thời gian áp dụng: anh/chị lựa chọn thời gian áp dụng sản phẩm tương ứng

- Lựa chọn sản phẩm áp dụng: anh/chị có thể lựa chọn áp dụng với Tất cả KH, áp dụng cho một nhóm KH, hoặc áp dụng cho một số khách hàng.

- Anh/chị lựa chọn các hình thức thiết lập là đổi điểm. Đây là chính sách quy đổi điểm theo tổng giá trị đơn hàng, không cần lựa chọn theo sản phẩm hoặc số lượng bao nhiêu.

- Nếu anh/chị tích vào ô Tích điểm cho giá trị chiết khấu: là việc giá trị đơn hàng trừ đi chiết khấu, sau đó còn bao nhiêu mới quy ra điểm thưởng.

- Lựa chọn tỷ lệ quy đổi điểm thưởng (ví dụ: 10 000 = 1 điểm thưởng). Phần này anh/chị thiết lập theo quy định của công ty.

Phần quy đổi điểm thưởng sẽ setup tại Cài đặt -> Cấu hình hệ thống -> CRM -> Khách hàng -> Tỷ lệ quy đổi điểm thưởng

5.2. Thiết lập điểm thưởng theo số lượng sản phẩm

Đây là việc thiết lập chính sách giá theo sản phẩm và số lượng nhất định. Để thiết lập chính sách này, anh/chị làm như sau:

- Lựa chọn hình thức: Tích điểm theo thiết lập

- Lựa chọn tên sản phẩm, lựa chọn tiêu chí Số lượng. Anh/chị có thể lựa chọn tiếp các điều kiện về số lượng: bằng, lớn hơn, lớn hơn hoặc bằng, nhỏ hơn, nhỏ hơn hoặc bằng, từ đến.

- Anh chị lựa chọn quy đổi tương ứng thành số điểm thưởng và số tiền thưởng.

5.3. Thiết lập điểm thưởng theo giá trị sản phẩm

- Đây là hình thức tích điểm theo giá trị của sản phẩm nhất định. Để thiết lập anh/chị làm như sau:

- Lựa chọn hình thức tích điểm: Tích điểm theo thiết lập

- Lựa chọn tên sản phẩm, lựa chọn tiêu chí Thành tiền. Anh/chị có thể lựa chọn tiếp các điều kiện về giá trị: bằng, lớn hơn, lớn hơn hoặc bằng, nhỏ hơn, nhỏ hơn hoặc bằng, từ đến.

Sau khi tạo chính sách, thông tin chính sách sẽ hiển thị như sau:

Trường hợp anh chị muốn chỉnh sửa, anh chị chọn phần chỉnh sửa để chỉnh lại thông tin

Toàn bộ danh sách các chính sách tích điểm sẽ được thống kê như sau:

Để chính sách chạy được, anh chị cần Bật áp dụng chính sách ở màn hình danh sách

5.4: Tải lên chính sách tích điểm

Trước tiên, anh/chị tải Mẫu upload Getfly về.

Đây là file mẫu trong file excel:

Bằng cách này, anh/chị có thể nhanh chóng tải lên điểm thưởng của khách hàng.

Khi anh/chị upload file lên hệ thống, sẽ có lựa chọn là ghi đè điểm thưởng hoặc Cộng dồn điểm thưởng.

- Ghi đè: sử dụng khi anh/chị muốn thay đổi hoặc reset điểm thưởng của khách hàng sang một mức điểm khác, số điểm cũ trên hệ thống sẽ không được lưu trữ.

- Cộng dồn: sử dụng khi anh/chị muốn cộng thêm điểm thưởng của khách hàng. Lấy mức điểm cũ trên hệ thống cộng với mức điểm anh/chị tải lên tương ứng với khách hàng đó.

6. Tạo đơn hàng để ghi nhận điểm thưởng

Khi anh/chị tạo đơn hàng, nếu đơn hàng thỏa mãn các điều kiện đã thiết lập, hệ thống sẽ tự động cập nhật điểm của khách hàng, anh/chị theo dõi như sau:

Anh/chị tạo đơn hàng:

Hệ thống sẽ tự động cập nhật số điểm của khách hàng tương ứng với giá trị đơn hàng.

Để xem điểm thưởng của khách hàng, anh/chị lựa chọn vào trong chi tiết khách hàng,

Tại đây anh/chị có thể xem điểm thưởng hiện tại của khách hàng:

7. Video hướng dẫn:

Last updated