TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Getfly CRM giải pháp quản lý và chăm sóc khách hàng toàn diện, giúp tối ưu việc chăm sóc khách hàng, hỗ trợ quản lý tương tác giữa các bộ phận Marketing, Sales, CSKH trên cùng một nền tảng.

1. Giới thiệu

Trong trang tài liệu này, chúng tôi sẽ hỗ trợ cung cấp các thông tin cần thiết nhằm giúp bạn có thể sử dụng Getfly dễ dàng hơn.

2. Cấu trúc các bài viết trong tài liệu

3. Cách tìm kiếm bài viết

Các bài viết hướng dẫn trong tài liệu được viết chi tiết cho từng tính năng trên Getfly.

Vì vậy anh/chị có thể xem tên tính năng đó trên danh mục và tìm đúng từ khóa đó trên tài liệu là có thể ra các bài viết liên quan:

Last updated