Giao vận

1. Lợi ích khi tích hợp các đơn vị vận chuyển trên Getfly CRM

  • Thao tác tạo đơn hàng kết hợp tạo vận đơn trên cùng 1 giao diện, thuận tiện cho việc tìm kiếm, theo dõi tiến độ giao hàng

  • Tiết kiệm thời gian, tránh được việc lặp lại thao tác nhập thông tin

  • Tránh sai sót trong quá trình nhập thông tin

2. Doanh nghiệp phù hợp sử dụng

Dược mỹ phẩm, thương mại, thời trang,...

3. Lưu ý khi tích hợp đối tác vận chuyển

  • Phải sử dụng Module Kho của Getfly CRM

  • Tài khoản cần được Phân quyền trên hệ thống Getfly CRM

4. Tích hợp đối tác vận chuyển

Anh/chị truy cập vào Cài đặt -> Tích hợp -> Tích hợp giao vận -> chọn đối tác vận chuyển và điền thông tin kết nối

5. Hướng dẫn tạo đơn hàng - tạo vận đơn

Sau khi đã tích hợp thành công đơn vị vận chuyển, anh chị thao tác tạo đơn hàng và tạo vận đơn

Anh chị click phần Bán hàng (F4) -> chọn Bán hàng -> Tạo đơn hàng

Sau khi điền đầy đủ các thông tin của đơn hàng, anh chị lựa chọn Thông tin giao hàng -> Chọn đối tác giao hàng, lựa chọn đơn vị vận chuyển

Màn hình hiển thị tạo vận đơn, anh chị nhập các thông tin yêu cầu -> rồi tích chọn Tạo mã vẫn đơn

Mã vận đơn sẽ được hiển thị ở màn hình danh sách đơn hàng bán, anh chị có thể theo dõi trạng thái của vận đơn.

6. Danh sách đối tác vận chuyển có thể kết nối với Getfly

Last updated