Thiết lập kịch bản chăm sóc

Sau khi được phân quyền, anh chị cần thiết lập các kịch bản chăm sóc khách hàng, Anh chị làm theo các bước sau:

(1) Kịch bản CS khi thêm mới đơn hàng

Kịch bản CS khi thêm mới đơn hàng sẽ được áp dụng khi anh chị tích chọn kịch bản chăm sóc lúc tạo mới đơn hàng

Lưu ý

- Với những bên áp dụng quy trình duyệt đơn hàng chỉ khi đơn hàng được duyệt thì lịch chăm sóc mới được tự động sinh ra

- Với nhưng bên không áp dụng quy trình duyệt đơn hàng thì sau khi lịch chăm được chọn sẽ tự động được tạo ra đơn hàng:

Anh chị sẽ thiết lập, tạo những lịch bản CSKH ngay sau khi lên đơn hàng, theo quy trình của doanh nghiệp.

- Tên kịch bản

- Kích hoạt bật/tắt kịch bản

- Thời gian: thời gian lịch chăm sóc được sinh ra

- Kịch bản chăm sóc: nội dung cần trao đổi với khách hàng, ghi lại kịch bản chăm sóc

(2) Kịch bản CS khách hàng tiềm năng

Kịch bản sẽ được áp dụng khi anh chị thêm mới khách hàng và tích chọn kịch bản chăm sóc khách hàng tiềm năng

- Số ngày: sau bao nhiêu ngày thì lịch chăm sóc được sinh ra

- Số lần: lịch chăm sóc được lặp lại bao nhiêu lần

- Kịch bản chăm sóc: nội dung cần trao đổi với khách hàng, ghi lại kịch bản chăm sóc

(3) Kịch bản chăm sóc KH gọi không thành công

Kịch bản sẽ sinh ra khi kết thúc các lịch chăm sóc mà anh/ chị lựa chọn thất bại thì sẽ tự động sinh ra lịch chăm sóc

- Số ngày: sau bao nhiêu ngày thì lịch chăm sóc được sinh ra

- Số lần: lịch chăm sóc được lặp lại bao nhiêu lần

- Kịch bản chăm sóc: nội dung cần trao đổi với khách hàng, ghi lại kịch bản chăm sóc

(4) Kịch bản chăm sóc tự động

Kịch bản sẽ áp dụng cho 1 nhóm khách hàng cụ thể hoặc nhiều nhóm khách hàng cùng lúc và sẽ được sinh ra với thời gian mà anh/ chị lựa chọn cài đặt ở kịch bản

- Thời gian: thiết lập theo ngày lặp trong tuần hoặc theo ngày giờ cụ thê

- Nhóm khách hàng: lựa chọn nhóm khách cần chăm sóc

- Kịch bản chăm sóc: nội dung chăm sóc khách hàng

(5) Thiết lập danh sách tên kịch bản CSKH

Phần này sẽ giúp anh chị cài đặt được tên lịch chăm sóc để anh chị có thể thêm nhanh lịch chăm sóc tại tính năng "Lịch chăm sóc"

Tạo tên kịch bản hỗ trợ anh chị trong quá trình tạo lịch chăm sóc khách hàng.

Sau đó, anh chị truy cập lại vào trang quản lý Lịch chăm sóc:

Ở trang quản lý lịch chăm sóc anh chị sẽ thấy:

- Danh sách lịch chăm sóc của anh chị trong ngày hôm nay với các nội dùng: tên lịch chăm sóc; khách hàng liên quan; đơn hàng liên quan; thời gian chăm sóc; trạng thái của lịch; nhân viên đăng ký xử lý lịch

- Ô tìm kiếm nhanh anh chị tìm kiếm được tên của lịch chăm sóc

- Phần tìm kiếm nâng cao giúp anh chị tìm kiếm thêm các thông tin liên quan tới lịch chăm sóc

Anh chị có thể tìm kiếm theo thời gian có lịch chăm sóc; tên khách hàng; nhóm khách hàng có lịch; nhân viên phụ trách chăm sóc; trạng thái của lịch chăm sóc; phản hồi của khách hàng.

- Ô tích chọn: hỗ trợ anh chị chọn nhiều lịch cùng 1 lúc đẻ có thể phân công lịch (nếu anh chị là cấp quản lý có quyền nhìn toàn bộ lịch chăm sóc) cho nhân viên; gửi email/SMS cho khách hàng; tạo lịch chăm sóc mới hoặc hủy lịch chăm sóc.

- Thêm mới: giúp anh chị thêm mới từng lịch chăm sóc cho khách hàng, nhóm khách hàng

Lựa chọn tên khách hàng (có thể chọn 1 hoặc nhiều khách), lên kế hoạch chăm sóc: tên lịch, thời gian chăm sóc, kịch bản chăm sóc. Sau đó CẬP NHẬT để tạo lịch chăm sóc thành công.

Ngoài ra, để thêm được lịch chăm sóc liên quan đến đơn hàng, anh chị sẽ tạo trực tiếp khi tạo đơn hàng bán. Khi tạo đơn hàng bán, anh chị chỉ cần tích chọn lịch chăm sóc tương ứng, lên đơn hàng xong, tự động lịch chăm sóc được tạo ra.

Để quản lý lịch chăm sóc của bản thân, ngoài việc anh chị theo dõi trong trang chính quản lý LỊCH CHĂM SÓC, anh chị còn có thể theo dõi trong chính trang khách hàng chi tiết.

Trong trang này, anh chị có thể theo dõi lịch chăm sóc của chi tiết một khách hàng, theo thời gian mà anh chị lọc.

Video hướng dẫn:

Last updated