Phân loại khách hàng

1. Phân loại theo Nhóm khách hàng

Nhóm khách hàng: là tập hợp những khách hàng có chung đặc điểm, chung nhu cầu, anh chị đưa vào cùng một nhóm. Một khách hàng có thể ở nhiều nhóm khác nhau.

Để tạo nhóm khách hàng: Truy cập Cài đặt -> Cấu hình hệ thống -> CRM -> Khách hàng -> Nhóm khách hàng

Hệ thống hiển thị màn hình thêm mới nhóm khách hàng, anh chị nhập thông tin rồi ấn Thêm mới để tạo thành công nhóm

(1) Chọn nhóm cha: hệ thống anh/ chị là mới thì chưa có nhóm cha để chọn, chỉ khai nhóm khách hàng đã được tạo mới có nhóm cha để lựa chọn.

(2) Tên nhóm khách hàng: anh/ chị điền thông tin tên nhóm cần tạo.

(3) Mã nhóm khách hàng: tự hiển thị ra khi điền tên nhóm.

2. Phân loại theo Nguồn khách hàng

Nguồn khách hàng là nơi anh/ chị có được thông tin khách hàng.

Khi phân loại nguồn giúp anh chị thông kê được khách hàng của doanh nghiệp mình đến từ những nguồn nào, nguồn nào đang đem lại nhiều thông tin và nhiều doanh thu nhất. Để giúp cho việc phân bổ chi phí quảng cáo cho hợp lý

Để tạo nhóm khách hàng: Truy cập Cài đặt -> Cấu hình hệ thống -> CRM -> Khách hàng -> Nguồn khách hàng

Hệ thống hiển thị màn hình thêm mới nguồn khách hàng, anh chị nhập thông tin rồi ấn Thêm để tạo thành công nguồn

3. Phân loại theo Mối quan hệ

Với việc phân loại khách hàng theo mối quan hệ giúp cho nhân viên:

- Biết đâu là những khách hàng mình nên tập trung chăm sóc hoặc theo đuổi, và có chiến lược kinh doanh hay chăm sóc đối với từng đối tượng khách hàng.

- Giúp cho bộ phận MKT nắng bắt được thông tin khách hàng họ đưa về thì sale hay kinh doanh đã sử lý, hay khai thác thông tin khách hàng đó tới đâu.

Với Quản Lý:

- Đánh giá được hiệu quả thông tin khách hàng mà MKT đem về, thông qua sale khi tiếp nhận phân lọc.

- Ghi nhận năng lực xử lý thông tin khách hàng của Sale.

- Từ đây có thể là căn cứ để tính lượng có sale và MKT.

Để tạo Mối quan hệ: Truy cập Cài đặt -> Cấu hình hệ thống -> CRM -> Khách hàng -> Mối quan hệ

Dưới đây là giải thích cho từng trạng thái của mối quan hệ anh/ chị tham khảo:

· Mới: khách hàng khi mới được thêm hoặc chưa có tương tác gì.

· Tiếp cận: là khách hàng đã từng gặp mặt, từng gửi email hoặc nhu cầu chưa rõ ràng, hoặc chưa tiềm năng lắm ở thời điểm hiện tại.

· Nóng: Những khách hàng rất tiềm năng, rất hot, đang cần phải tập trung nhiều vào chăm sóc hay theo đuổi.

· Tiềm năng: Là những khách hàng có tiềm năng, có nhu cầu nhưng cần thời gian theo đuổi dài, mức độ thấp hơn Nóng.

· Mất: Là những khách hàng đã từng sử dụng dịch vụ của anh chị nhưng giờ không dùng nữa hoặc đã sử dụng sản phẩm của bên khác.

· Chốt: là những khách hàng đã mua sản phẩm của anh chị, công ty anh chị đã chốt được đơn hàng với khách hàng.

· Đừng quên (Trạng thái tự động): Khi số ngày trong liên hệ lần cuối từ số ngày cài đặt (ví dụ 30 ngày trở lên) hệ thống sẽ tự động thay đổi sang trạng thái Đừng quên

4. Video hướng dẫn

Last updated