Tổng quan

1. Khái niệm

 • ZNS hay Zalo Notification Service được hiểu là dịch vụ tin nhắn của nền tảng Zalo OA (trang kinh doanh chính thức của một doanh nghiệp) nhằm hỗ trợ doanh nghiệp có kênh tương tác và trao đổi hai chiều với khách hàng

 • Bên cạnh việc các kênh giao tiếp nổi bật như Fanpage, Hotline, Email, SMS,…ZNS được coi là một nền tảng tiềm năng và tiết kiệm cước phí hiệu quả

 • Doanh nghiệp phù hợp: muốn quản lý dữ liệu trên cùng 1 phần mềm duy nhất, có kênh bán hàng online, ...

2. Lợi ích

 • Giúp bạn có thể gửi ZNS cho khách hàng ngay trên hệ thống Getfly

 • Cài đặt kịch bản Automation gửi ZNS tự động, tối ưu và tăng hiệu quả chăm sóc khách hàng

 • Tiết kiệm chi phí

 • Hiển thị nội dung đa dạng, tối ưu tốc độ gửi

 • Kênh trao đổi tương tác hai chiều giữa doanh nghiệp và khách hàng

 • Theo dõi và báo cáo dễ dàng

3. Phân quyền

Truy cập vào hệ thống Getfly => Cài đặt => Phân quyền => chọn Nhóm quyền => Tích chọn các quyền liên quan đến mục ZNS

Mở kết nối ZaloOA là có mở kết nối ZNS Cần phân quyền để sử dụng được phần này

 • Quyền truy cập: Hiển thị màn hình quản lý ZNS, hiển thị các ZNS được tạo bởi tôi

 • Quyền xem tất cả: Hiển thị tất cả ZNS có trên hệ thống

 • Quyền thêm mới: Cho phép thêm mới ZNS

 • Quyền sửa: Cho phép sửa tại màn hình ZNS gốc

 • Quyền xóa: Hiển thị nút xóa ở cả 3 tab ZNS, xóa ZNS gốc và ZNS ở danh sách không ảnh hưởng tới thống kê của nhau

Last updated