Thiết lập phòng ban

1. Lợi ích của thiết lập phòng ban

Thiết lập phòng ban trên Getfly sẽ giúp bạn:

  • Tăng cường sự phân chia trách nhiệm và quyền hạn: Việc thiết lập phòng ban giúp phân chia rõ ràng trách nhiệm và quyền hạn của từng phòng ban, bộ phận trong doanh nghiệp. Điều này giúp tránh tình trạng chồng chéo công việc và trách nhiệm, đồng thời giúp nâng cao hiệu quả làm việc của doanh nghiệp.

  • Thúc đẩy sự phối hợp giữa các phòng ban: Việc thiết lập phòng ban giúp các phòng ban, bộ phận trong doanh nghiệp phối hợp làm việc hiệu quả hơn. Điều này giúp đảm bảo các dự án được hoàn thành đúng thời hạn và ngân sách.

  • Tăng cường tính minh bạch và trách nhiệm giải trình: Việc thiết lập phòng ban giúp tăng cường tính minh bạch và trách nhiệm giải trình trong doanh nghiệp. Điều này giúp doanh nghiệp dễ dàng theo dõi và đánh giá hiệu quả làm việc của từng phòng ban, bộ phận.

  • Tạo thuận lợi cho việc quản lý nhân sự: Việc thiết lập phòng ban giúp doanh nghiệp dễ dàng quản lý nhân sự, chẳng hạn như phân công công việc, đánh giá hiệu quả làm việc,...

2. Phân quyền quản lý phòng ban

Để tạo và quản lý phòng ban trên hệ thống bạn cần phải được phân quyền cho chức năng Quản lý phòng ban

  • Truy cập: Vào và xem được mục Quản lý phòng ban

  • Thêm mới: Thêm mới phòng ban trên hệ thống

  • Sửa: Sửa được phòng ban trên hệ thống

  • Xóa: Xóa phòng ban trên hệ thống

3. Hướng dẫn tạo mới, sửa, xóa phòng ban

Anh/chị truy cập vào Cài đặt => chọn Quản lý phòng ban => ở đây hệ thống sẽ hiển thị màn hình mặc định các phòng ban đã có sẵn trên hệ thống

Khi anh/chị muốn thêm phòng ban => anh/chị lựa chọn mục " Thêm mới" ở góc bên phải màn hình.

Tại đây anh/ chị nhập những trường thông tin có dấu sao (*) là những trường thông tin bắt buộc phải nhập

Ngoài ra những thông tin khác (địa chỉ, số điện thoại, thành phố,...) anh/chị có thể điền thêm

=> Sau đó anh/chị lựa chọn "Thêm mới" để hoàn tất thao tác

Anh/chị click trực tiếp vào phòng ban cần sửa, xóa => sau đó sửa lại thông tin => bấm "Cập nhật" để chỉnh sửa.

Đối với trường hợp xóa phòng ban anh chị lựa chọn mục " xóa phòng ban"

Lưu ý:

  • Trước khi xóa phòng ban anh/chị cần chuyển hết nhân viên của phòng ban đó sang một phòng ban khác

  • Mỗi nhân viên chỉ được ở trong 1 phòng ban và 1 vị trí

4. Video hướng dẫn

Last updated