Câu hỏi về quy trình

Câu 1. Quy trình trả hàng trên Getfly như thế nào?

Những đơn hàng đã duyệt mà khách hàng trả lại hàng anh/chị thao tác như sau:

1, Đối với những đơn hàng trả lại toàn bộ hàng hóa trên đơn hàng đó:

- Vào chi tiết đơn hàng đó -> Trả hàng

Chọn kho nhập lại sản phẩm -> Yêu cầu nhập kho

Về lại đơn hàng nhấn Hủy đơn hàng

2. Đối với đơn hàng chỉ trả lại 1 số sản phẩm, anh/chị thao tác như sau:

- Anh/chị vào chi tiết đơn hàng -> Trả hàng (xóa sản phẩm thực xuất, chỉnh sửa số lượng, chỉ để lại số lượng sản phẩm thực tế bị trả lại) -> Yêu cầu nhập kho

-> Duyệt phiếu nhập kho -> Cuối cùng về đơn hàng thay đổi, cập nhật lại số lượng thực tế khách hàng mua

- LƯU Ý: Đối với các đơn hàng đã thanh toán, anh/chị cần xóa log thanh toán (hủy phiếu chi nếu dùng module tài chính) nếu trả cả đơn hàng hoặc thanh toán lại (tạo phiếu chi mới) nếu chỉ trả hàng 1 phần

Câu 2. Quy trình đổi đường dẫn (domain) trên Getfly như thế nào?

Áp dụng cho trường hợp thay đổi hoàn toàn tên đường dẫn ( domain name) - không giữ đuôi đường dẫn là " getflycrm.com"

Ví dụ Công ty anh/ chị là Nấm Linh Sơn đang có domain namlinhson.getflycrm.com là domain mặc định với Getfly, website là namlinhson.com sở hữu bởi anh/chị - muốn đổi sang domain khác là crm.namlinhson.com:

Anh/chị vào phần quản lý admin domain namlinhson.com của mình (Nếu anh chị không biết, anh chị cần liên hệ với admin hệ thống hoặc đơn vị bán domain để có thể truy cập phần này) tạo một bản ghi mới:

Tên bản ghi (Host): crm

Loại bản ghi: CNAME

Giá trị bản ghi: namlinhson.getflycrm.com

(Ví dụ dùng dịch vụ bán domain của Mắt Bão)

Trường hợp anh chị muốn trỏ sang phongkinhdoanh.tendomaincantro.com thì nhập trường Host là phongkinhdoanh tương ứng

Sau khi tạo xong bản ghi anh/ chị phản hồi lại bộ phận hỗ trợ Getfly để tiến hành việc cấu hình domain.

Lưu ý:

Để đăng nhập được trên app ứng dụng Getfly theo Domain mới, thì Domain phải có chứng chỉ SSL. Anh chị có thể mua chứng chỉ SSL tại bên đơn vị bán domain của mình.

Nếu có SSL anh/chị vui lòng cung cấp 3 file của chứng chỉ SSL sau để kỹ thuật Getfly cấu hình:

1) Private key

2) Crt

3) Ca-bundle

Câu 3. Quy trình duyệt kho trên Getfly như thế nào?

Để có thể sử dụng được quy trình duyệt kho trên hệ thống Getfly, anh/ chị có thể thao tác như sau:

1, Quy trình Duyệt Kho:

Anh/chị Admin vào phần Cài đặt --> Cấu hình hệ thống --> CRM --> Quy trình duyệt --> Bật "Sử dụng quy trình duyệt Kho" nếu muốn sử dụng duyệt kho

2, Phân quyền duyệt kho cho nhân viên:

Khi bật quy trình Duyệt kho, hệ thống sẽ mặc định người quản lý kho sẽ là người duyệt kho.

Để chuyển người duyệt kho thành nhân viên khác hoặc thêm các bước duyệt kho khác, Anh/chị thao tác: Vào phần Kho --> Chọn Kho cần thay đổi --> Chọn nút sửa --> Ở đây Anh/chị có thể thêm bước duyệt kho hoặc đổi người duyệt kho khác.

Lưu ý:

Khi tắt quy trình duyệt kho:

- Tự động duyệt khi thực hiện tạo/cập nhật phiếu nhập/xuất kho có nguồn tạo từ đơn hàng

- Còn nếu tạo/cập nhật phiếu xuất/nhập kho có nguồn từ sản phẩm thì vẫn phải duyệt.

Câu 4. Quy trình, trạng thái đơn hàng trên Getfly như thế nào?

Khi anh/chị thao tác tạo mới đơn hàng trên hệ thống, trên danh sách đơn hàng sẽ có các trạng thái cụ thể như sau:

1. Khi tạo mới đơn hàng -> đơn hàng sẽ nằm trong trạng thái CHỜ DUYỆT (Nếu sử dụng quy trình duyệt đơn hàng)

2. Khi duyệt đơn hàng -> ĐÃ DUYỆT

3. Khi tạo phiếu yêu cầu xuất kho -> CHỜ XUẤT

4. Khi duyệt phiếu xuất kho -> nếu xuất hết sẽ ở trạng thái: ĐÃ XUẤT HẾT -> nếu mới xuất kho 1 phần: ĐANG XUẤT KHO (ví dụ: đơn hàng bán 10 sản phẩm và đã xuất kho 2 sản phẩm)

5. Khi chưa thanh toán hết hoặc chưa tạo phiếu thanh toán hoặc đã tạo phiếu thanh toán nhưng chưa được duyệt phiếu thu: CHƯA THANH TOÁN

6. Khi đơn hàng đã được thanh toán (đã được duyệt phiếu thu liên quan) : ĐÃ THANH TOÁN

7. Khi đơn hàng có sản phẩm bị trả lại hàng : TRẢ HÀNG

8. Khi đơn hàng bị hủy: ĐÃ HỦY 9. Đơn hàng đã duyệt, đã thanh toán, đã xuất hết: ĐÃ HOÀN THÀNH 10: Đơn hàng được thanh toán trong tháng: ĐÃ THU TRONG KỲ

LƯU Ý: Một đơn hàng có thể ở nhiều trạng thái (Ví dụ đơn hàng đã duyệt và chưa thanh toán sẽ ở cùng lúc 2 trạng thái )

Last updated