Quản lý Báo giá trên app

1. Lợi ích của quản lý báo giá trên app

App Getfly CRM cung cấp một số tính năng giúp doanh nghiệp quản lý báo giá một cách hiệu quả, bao gồm:

 • Tạo và quản lý báo giá: App Getfly CRM cho phép doanh nghiệp tạo và quản lý báo giá một cách dễ dàng và nhanh chóng. Có thể theo dõi tiến độ gửi báo giá, thêm chú thích, và nhận thông báo khi báo giá được chấp nhận hoặc từ chối.

 • Quản lý lịch sử báo giá: App Getfly CRM cho phép doanh nghiệp quản lý lịch sử báo giá một cách dễ dàng và hiệu quả. Doanh nghiệp có thể xem lịch sử báo giá đã gửi, đã chấp nhận, đã từ chối, và đang chờ xử lý.

2. Phân quyền

Để tạo và quản lý báo giá trên hệ thống bạn cần được phân quyền cho chức năng Báo giá

 • Truy cập bán hàng: Vào được tính năng bán hàng trên hệ thống

 • Truy cập báo giá: Vào và xem được mục báo giá trong tính năng Bán hàng.

 • Thêm mới: Tạo được báo giá trên hệ thống

 • Sửa: Sửa được thông tin báo giá đã tạo

 • Xóa: Xóa được báo giá đã tạo

 • Duyệt: Duyệt báo giá đã tạo (nếu bật quy trình duyệt báo giá). Trong trường hợp không bật quy trình duyệt báo giá, báo giá tạo ra sẽ ở trạng thái Đã duyệt.

 • Xem tất cả: Xem được tất cả các báo giá trên hệ thống

3. Hướng dẫn tạo mới, sửa báo giá

3.1. Tạo mới báo giá

Bạn vào biểu tượng Báo giá ở ngoài màn hình chính của app và click vào ➕

Lúc này màn hình sẽ hiển thị giao diện Thêm mới báo giá.

- Bạn click vào Thông tin báo giá và điền:

+ Chọn khách hàng: Nếu khách hàng có sẵn trên hệ thống thì vào Chọn khách hàng và tìm kiếm tên khách đó. Hệ thống sẽ tự động hiển thị thông tin người liên hệ (tên- điện thoại- email người liên hệ). Nếu đây là khách hàng mới chưa có trên hệ thống, anh chị click vào + để thêm mới khách hàng là được.

+ Mã báo giá: có thì điền, không có thì hệ thống tự sinh ra.

+ Ngày tạo báo giá

+ Lần báo giá

+ Người thực hiện: Chọn người thực hiện báo giá là chính là tài khoản của bạn hoặc chọn tài khoản của nhân viên khác (trong trường hợp tạo hộ)

+ Mô tả, dự án, địa điểm (nếu có)

+ Nội dung (nếu có): các điều khoản, quy định trong báo giá

+ Tài liệu đính kèm (nếu có): click Tải lên để tải file ảnh lên

+ Các trường custom field (nếu có)

- Bạn click vào Sản phẩm và chọn Thêm sản phẩm. Bạn có thể tìm sản phẩm theo mã hoặc theo tên và tick chọn. Sau đó click Cập nhật, điền thêm số lượng, đơn giá sản phẩm, chiết khấu và thuế VAT (nếu có) để hệ thống tính Thành tiền

Bạn sẽ click + thêm một dòng để thêm sản phẩm đi kèm với sản phẩm vừa chọn (giống như combo). Còn để thêm sản phẩm khác vào báo giá thì chọn .Click để xóa thông tin sản phẩm.

- Trong trường hợp khách hàng thanh toán thành nhiều đợt, bạn vào phần Kỳ thanh toán điền tiêu đề, % giá trị đơn hàng thanh toán theo từng đợt, ngày thanh toán số tiền trong kỳ đó và mô tả. Click + thêm một dòng để thêm các kỳ thanh toán. Hệ thống sẽ tự động cập nhật % giá trị đơn hàng thanh toán theo từng đợt và tổng tiền để tránh bị thiếu hay sai sót.

- Bạn click vào Thông tin thanh toán để thêm Chiết khấu và thuế VAT (nếu có), Hệ thống sẽ tính số tiền sau khi đã trừ chiếu khấu và VAT.

- Sau khi đã điền các thông tin báo giá, bạn click Lưu, báo giá sẽ chuyển sang trạng thái Chờ duyệt.

Lưu ý: Chiết khấu và thuế VAT trong phần sản phẩm sẽ chỉ tính riêng cho sản phẩm đó. Còn chiết khấu và thuế VAT trong phần Thông tin thanh toán sẽ là chiết khấu và Thuế VAT cho toàn đơn hàng.

3.2. Sửa, xóa báo giá

Ở giao diện chính màn hình báo giá, bạn click chọn 1 báo giá.

Để sửa, xóa báo giá, bạn click vào biểu tượng ..., màn hình hiển thị các thao tác

3.3. Duyệt báo giá

4. Quản lý báo giá

 • Trong màn hình giao diện báo giá trên app, bạn sẽ thấy được thống kê tổng số báo giá trên phần mềm, số báo giá trong các trạng thái khác nhau như Chờ duyệt- Đã duyệt- Đã tạo đơn hàng- Đã xóa

 • Khi click vào Tất cả, màn hình sẽ hiển thị tất cả các báo giá

+ Tổng: Hiển thị giá trị báo giá bạn nhìn thấy trên màn hình app

+Tổng cộng: Hiển thị toàn bộ giá trị của các báo giá có trên app

Tương tự bạn có thể xem chi tiết các báo giá ở các trạng thái khác.

 • Để tìm kiếm báo giá, bạn click tìm kiếm theo mã báo giá, tên sản phẩm, người tạo, ngày bắt đầu, ngày kết thúc

5. Video hướng dẫn

Last updated