Gửi và quản lý ZNS

1. Cách gửi ZNS thủ công

Để gửi ZNS bạn thao tác theo các bước sau:

Bước 1: Chọn ZNS ở phần Marketing ( F3) ấn thêm mới.

Bước 2: Chọn tên Zalo OA sau đó nhấn chọn mẫu

(1) Tên Zalo OA

(2) Nếu click vào ô này thì ZNS sẽ gửi hết cho tât cả các liên hệ của khách hàng được chọn gửi ZNS ( Lưu ý: 1 khách hàng có nhiều liên hệ, phần này sẽ hỗ trợ gửi ZNS cho tất cả liên hệ của 1 khách hàng đó, không phải gửi cho tất cả khách hàng có trên hệ thống)

(3) Khách hàng từ bộ lọc đã tạo trước đó ở màn hình khách hàng

(4) Nhóm khách hàng

(5) Khách hàng có trong 1 chiến dịch

(6) Khách hàng được chọn ( click vào phần này, nhập số điện thoại, email... thông tin của khách hàng và tìm kiếm, sau đó tích chọn khách hàng đó)

(7) Gửi ngay: ngay sau khi ấn gửi, ZNS sẽ gửi ngay đến khách hàng

(8) Có thể hẹn trước thời gian, đúng thời gian đã đặt đó, hệ thống mới đẩy ZNS đi

(9) Chọn mẫu để gửi ZNS

Bước 3: Chọn mẫu đúng để gửi ZNS cho khách

Bước 4: Chọn các giá trị tương ứng với tên biến để nhúng vào nội dung ZNS.

(1) Tích chọn "Tự nhập" => Nhập giá trị bạn muốn nếu muốn giá trị mặc định không đổi đối với tất cả các khách hàng.

(2) Nhấn vào mời chọn để chọn các biến để thay thông tin vào mẫu, hệ thống sẽ tự động thay thông tin khách hàng tương ứng.

Lưu ý: Các biến trong ZNS hiện tại đang tương tự như SMS, các biến bao gồm một số trường mặc định: Tên khách hàng, Mã khách hàng, Email, Tên người liên hệ, Danh xưng, Số điện thoại, Ngày tạo khách hàng, Địa chỉ khách hàng... và các trường custom

2. Cách gửi ZNS tự động

Để tạo automation tự động gửi ZNS cho khách hàng mới, khách hàng mua hàng, khách hàng lần đầu vào chiến dịch,..bạn thiết lập như sau:

Bước 1: Vào Marketing Automation => Thêm mới

Bước 2: Lựa chọn hành động phù hợp với yêu cầu để gửi ZNS như: KH lần đầu vào CRM, Tạo mới đơn hàng, ...

Bước 3: Lựa chọn hệ quả Gửi ZNS => Chọn Gửi bằng Zalo OA => Chọn mẫu tương ứng

Để chọn các giá trị tương ứng với tên biến, anh/chị có thể điền mặc định hoặc chọn các biến liên quan đến khách hàng, đơn hàng ở phần danh sách biến như hình bên dưới.

Lưu ý: Bạn có thể tích chọn và thiết lập thêm với các ZNS gửi thất bại sẽ tự động gửi SMS

Bước 4: Hoàn tất bạn sẽ có 1 kịch bản hoàn chỉnh. Lưu tên và chọn Kích hoạt để bắt đầu auto

3. Quản lý ZNS

Tại màn hình quản lý ZNS

(1) Chiến dịch ZNS: sử dụng để quản lý trạng thái ZNS theo chiến dịch đưa ra.

(2) ZNS gốc: sử dụng để quản lý các ZNS theo nội dung gốc (vẫn còn nguyên các biến) và bao gồm cả zns đã gửi thành công và zns đang chờ gửi. Riêng đối với các zns trong trang ZNS gốc mà chưa gửi được đi, anh chị có thể chỉnh sửa lại nội dung hoặc xóa zns đó để hệ thống không gửi cho KH nữa.

(3) Danh sách ZNS: trang quản lý tất cả các ZNS đã đến hạn gửi cho KH. Ở trang này có thể quản lý chi tiết nội dung zns đã gửi cho KH, trạng thái gửi, thời gian gửi ZNS.

(4) Tìm kiếm: tìm theo nội dung zns

(5) Tìm kiếm nâng cao: tìm theo thời gian gửi, chiến dịch, Zalo OA.

(6) Lọc theo trạng thái gửi zns.

Lưu ý: mặc định khi vào trang quản lý ZNS sẽ hiển thị những tin nhắn gửi đi trong tháng này

4. Video hướng dẫn

Last updated