Amazon

Để tích hợp phần mềm Mail Amazon với hệ thống Getfly, Anh/ chị vui lòng thao tác theo các bước sau:

1. Lấy thông tin tích hợp từ tài khoản mail Amazon

1.1 Verify 1 địa chỉ email

- Truy cập đường link https://us-east-1.console.aws.amazon.com/ để đăng nhập tài khoản Amazon

- Sau khi đăng nhập, gõ từ tìm kiếm theo từ khóa SES trên thanh công cụ và chọn Amazon Simple Email Service

-

- Sau đấy click vào mục Verified identities : Màn hình sẽ hiển thị danh sách các Domain và Email đã được Amazon chưa được Verify

(Nếu đã có Email được Verify thì anh/chị chuyển sang bước 1.2)

Trường hợp tài khoản Amazon của Anh/chị chưa có Email nào được Verify, Anh/Chị Click vào Create an identity để Verify 1 mail ( bắt buộc phải có 1 Email được Verify, Domain không bắt buộc phải có)

- Chọn E-mail address, và nhập địa chỉ 1 mail mà anh chị muốn Verify, nhấn Create an identity để gửi yêu cầu

- Amazon sẽ gửi về hòm mail của Anh/chị 1 mail xác nhận, Click vào đường link trong nội dung Email để Verify

- Lúc này tài khoản mai của Anh/chị đã được Verify trong danh sách Verified identities ( tích xanh)

1.2 Lấy thông tin địa chỉ máy chủ SMTP và số Port Sau khi tài khoản Email được Verify, Anh/chị vào mục SMTP Settings

Lấy thông tin địa chỉ máy chủ ở mục SMTP endpoint Số Port

- Trường hợp địa SMTP có SSL thì thêm SSL:// ở trước thông tin máy chủ SMTP

Số Port lúc này sẽ là 465

Ví dụ: ssl://email-smtp. us-east-1.amazonaws.com

1.3 Lấy thông tin tài khoản

- Click vào mục Create SMTP credentials

- Click vào mục Create a user

- Thông tin cấu hình của tài khoản

+ SMTP Username : Tài khoản cấu hình amil

+ SMTP Password: Mật khẩu

2. Cấu hình mail trên Getfly CRM

Sau khi khi lấy được các thông tin tích hợp ở bước 1, anh/chị truy cập hệ thống Getfly để tiến hành tích hợp

Click vào tên hiển thị của Anh/ Chị ở góc phải màn hình sau đó chọn " Cài đặt" => Tích hợp => chọn "Email Marketing" màn hình cấu hình Email sẽ được hiển ra.

- Anh / chị vui lòng điền đầy đủ các thông tin

1. Email hiển thị khi gửi : điền 1 địa chỉ email đã được verify

2. Tên hiển thị khi gửi: nhập tên thương hiệu công ty/ doanh nghiệp (VD: GETFLY)

3. Tài khoản dùng để gửi mail: thông tin đã lấy ở mục 1.3

3. Mật khẩu: thông tin đã lấy ở mục 1.3

4. Địa chỉ SMTP: thông tin đã lấy ở mục 1.2

5. Số Port: thông tin đã lấy ở mục 1.2

- Nhấn Lưu cấu hình và điền 1 emai bất kỳ để kiểm tra cấu hình mail

Sau đấy kéo xuống màn hình đến dòng " Kiểm tra cấu hình email" nhập tài khoản Gmail trên vào đây nhấn " Kiểm tra cấu hình" nếu việc cấu hình thành công hệ thống sẽ thông báo " Gửi email thành công. Vui lòng kiểm tra hòm thư"

Lưu ý:

- Trường hợp cấu hình không thành công, Anh/chị kiểm tra lại toàn bộ thông tin cấu hình xem đã chính xác chưa.

- Trường hợp không add Visa vào tài khoản Amazon thì vẫn có thể cấu hình Mail vào hệ thống Getfly được, tuy nhiên số lượng gửi mail sẽ bị giới hạn

- Domain không bắt buộc phải add vào tài khoản Amazon

Last updated