Landing pages

1. Lợi ích của Landingpage

Landing page là một trang web thu nhỏ để giới thiệu về sản phẩm, chương trình, sự kiện….

Sử dụng Landing page sẽ giúp bạn:

  • Đơn giản dễ sử dụng: Getfly đã thiết lập sẵn các thiết lập mẫu bạn chỉ cần lựa chọn và chỉnh sửa lại nội dung.

  • Tự động link với optin form trên Getfly.

2. Phân quyền Landingpage

Để tạo và quản lý Landing page trên hệ thống bạn cần phải được phân quyền cho chức năng Landing page

  • Truy cập: Vào và xem được mục Landingpage trong tính năng Marketing

  • Thêm mới: Thêm mới Landingpage trên hệ thống

  • Xóa: Xóa được Landingpage

  • Xem tất cả: Xem tất cả Landingpage trên hệ thống

3. Hướng dẫn tạo mới, sửa, xóa landingpage

3.1. Tạo Landingpage

Để tạo trang Landing page anh chị chọn biểu tượng hình tròn Marketing hoặc ấn phím tắt F3 => chọn Landing page.

- Tiếp đến click Thêm mới để tạo landing page

- Thiết kế: trong trang thiết kế Landing, Getfly đã cung cấp sẵn các mẫu cơ bản, anh chị lựa chọn mẫu phù hợp sau đó kéo thả sang phần thiết kế. Sau khi đã thay đổi thông tin phù hợp, anh chị đưa Optin Form vào Landing để KH sau khi đọc nội dung landing page xong sẽ để lại thông tin cho anh chị bằng cách click vào mời chọn ( như trên hình) và chọn Optin form phù hợp.

- Cài đặt

1. Tiêu đề: nhập tiêu đề của Landing. Lưu ý phần tên tiêu đề này sẽ xuất hiện trên link khi KH click vào Landing nên cần phải lưu ý khi đặt tên.

2. Đường dẫn: Sau khi nhập tên tiêu đề xong hệ thống sẽ tự động tạo ra 1 đường dẫn. Nếu muốn thay đổi đường dẫn không còn chữ getflycrm, anh chị vui lòng liên hệ Getfly để được tư vấn.

3. Ảnh cover: tải ảnh bìa cho Landing Page

4. Mô tả: Mô tả về Landing, sử dụng để làm gì? sử dụng ở trên trang nào? …

5. Từ khóa: Anh chị cập nhật vào đây từ khóa để khi KH search từ khóa này trên google sẽ ưu tiên hiển thị ra landing của anh chị.

6. Mã nhúng header: sao chép mã từ optin form anh chị đã tạo và đính tại đầu trang landing page

7. Mã nhúng body: sao chép mã từ optin form anh chị đã tạo và đính tại giữa landing page anh chị đang tạo

8. Mã nhúng footer: sao chép mã từ optin form anh chị đã tạo và đính tại chân trang landing page anh chị đang tạo.

9. Hướng dẫn sử dụng: Getfly có tài liệu hướng dẫn đi kèm, anh chị có thể tham khảo. Phần Remarketing FB/GG này sẽ giúp cho những KH đã truy cập vào website của công ty anh chị giúp anh chị gây dựng hình ảnh liên tục trong tâm trí KH.

Sau khi tạo xong anh chị click Xem trước để xem trước giao diện Landing page anh chị vừa tạo xem có cần sửa đổi không hoặc Lưu lại để tạo thành công.

Sau đó anh chị quay lại màn hình quản lý, hệ thống sẽ tự động tạo ra 1 đường link, anh chị copy đường link này để dưới cuối bài chạy quảng cáo của mình để KH truy cập vào và để lại thông tin. Giao diện màn hình quản lý như sau:

(1) Anh chị có thể tìm theo tên Landing Page hoặc theo người tạo Landing page đó để lọc theo nhu cầu.

(2) Bật/ Tắt: để cho phép hiển thị link tiếp thị liên kết trong hệ thống phản hồi c3s. Khi khách hàng hoặc CTV của anh chị dùng trang c3s này có thể giới thiệu khách hàng mới và ghi nhận lại nguồn giới thiệu là ai trên hệ thống.

5. Quản lý Landingpage

Truy cập vào Marketing (F3) => Landing page, màn hình hiển thị danh sách toàn bộ Landing page trên hệ thống

(1) Anh chị có thể tìm theo tên Landing Page hoặc theo người tạo Landing page đó để lọc theo nhu cầu.

(2) Bật/ Tắt: để cho phép hiển thị link tiếp thị liên kết trong hệ thống phản hồi c3s. Khi khách hàng hoặc CTV của anh chị dùng trang c3s này có thể giới thiệu khách hàng mới và ghi nhận lại nguồn giới thiệu là ai trên hệ thống.

5. Video hướng dẫn

Last updated