Giao diện quản lý khách hàng

Để truy cập vào tính năng quản lý khách hàng, bạn nhấp chuột vào mục Khách hàng hoặc ấn phím tắt F2.

Trong đó:

(1) Thanh công cụ tìm kiếm khách hàng

(2) Các lựa chọn để lọc khách hàng

(3) Thêm khách hàng lên hệ thống

(4) Các trạng thái của khách hàng

(5) Màn hình danh sách khách hàng

1. Các công cụ tìm kiếm

  • Tìm kiếm nhanh: Tại ô công cụ tìm kiếm, bạn có thể tìm kiếm theo Tên khách hàng / Số điện thoại khách hàng / Email khách hàng

  • Tìm kiếm các trường dữ liệu khác của khách hàng

Ngoài những trường thông tin nêu trên, bạn sẽ tìm kiếm trong ô có biểu tượng mũi tên xuống.

Tại đây, hệ thống đã phân rõ tiêu chí tìm kiếm theo: Khách hàng, Người liên hệ, Thông tin mua hàng, Tìm kiếm nâng cao. Bạn chỉ cần điền dữ liệu vào trường thông tin sau đó chọn tìm kiếm

2. Tạo bộ lọc tìm kiếm khách hàng

Có thể tạo bộ lọc theo tiêu chí tìm kiếm riêng: những khách hàng nào bạn thường xuyên tìm kiếm theo một hoặc nhiều tiêu chí nhất định, bạn nên tự tạo bộ lọc riêng để tiết kiệm thời gian tìm kiếm những lần sau. Để tạo bạn thao tác như sau:

Bước 1: Tìm kiếm theo các tiêu chí mong muốn => chọn vào Tạo bộ lọc => điền tên bộ lọc và nhấn Tạo bộ lọc

Bước 2: Lựa chọn bộ lọc vừa tạo ở trên

Ngoài việc lọc tại thanh công cụ tìm kiếm, bạn cũng có thể lọc theo các biểu tượng ngoài màn hình Khách hàng F2

Trong đó:

(2) Lọc khách hàng theo trạng thái mối quan hệ:

(3) Lọc theo khách hàng có sinh nhật ngày hôm nay

(4) Lọc khách hàng theo thời gian tạo

3. Lựa chọn hiển thị trường dữ liệu

Bạn có thể lựa chọn cột hiển thị trên màn hình danh sách khách hàng. Để lựa chọn bạn vào biểu tượng hình phễu

Sau đó tích chọn những trường thông tin muốn hiển thị hoặc bỏ tích đối với những trường thông tin muốn ẩn đi.

Lưu ý:

  • Đây là lựa chọn cột hiển thị theo từng tài khoản. Nếu một tài khoản bỏ tích các trường thông tin bất kỳ sẽ không ảnh hưởng đến việc hiển thị của các tài khoản khác.

  • Chỉ cho phép hiển thị tối đa 40 trường dữ liệu

  • Một số trường dữ liệu mặc định hiển thị (không thể tắt): Logo, Tên khách hàng, Địa chỉ

4. Download khách hàng

Bạn cần được phân quyền Download khách hàng thì mới thực hiện được tính năng này

Sau khi được phân quyền, bạn lựa chọn vào biểu tượng đám mây để tải xuống danh sách khách hàng

Lưu ý:

  • Danh sách khách hàng download theo điều kiện tìm kiếm, không bao gồm việc tích chọn thao tác nhanh với khách hàng

  • Các trường dữ liệu khách hàng tải về sẽ theo cài đặt hiển thị trường dữ liệu (ở mục số 3)

5. Các thao tác nhanh với khách hàng

Tại màn hình quản lý khách hàng bạn có thể tích vào ô trống ở cột đầu tiên để thực hiện các thao tác nhanh: Gửi email, Gửi SMS, Tạo cơ hội, Tạo công việc, Nhóm khách hàng, Nguồn khách hàng, Người phụ trách, Người xem, Xoá nhiều, Mối quan hệ…

6. Video hướng dẫn

1

Last updated