Giao chỉ tiêu KPI

1. Các bước thiết lập giao chỉ tiêu KPI

Bạn truy cập vào KPI (F7) => chọn Danh sách KPI => chọn Thêm Mới KPI

Bước 1. Lựa chọn chỉ tiêu KPI

Trên Getfly có 3 loại chỉ tiêu KPI: chỉ tiêu mặc định, chỉ tiêu tự nhập và chỉ tiêu nâng cao.

Bạn lựa chọn chỉ tiêu mong muốn và cài đặt các thông tin liên quan => click Thêm mới

Bước 2. Cài đặt Giá trị và Trọng số của các chỉ tiêu

Sau khi đã lựa chọn các chỉ tiêu, màn hình hiển thị cài đặt Giá trị và trọng số, bạn nhập các thông số liên quan => click chọn Tiếp theo

Lưu ý: Tổng trọng số các chỉ tiêu cộng lại phải bằng 100%.

Bước 3. Cài đặt Nhân viên và Thời gian áp dụng KPI

Bạn lựa chọn các thông tin liên quan: thời gian có hiệu lực và nhân viên áp dụng KPI => click Tiếp theo

Phiếu lặp

 • Không lặp lại: Phiếu KPI chỉ sinh ra 1 lần theo thời gian có hiệu lực

 • Lặp lại hàng tháng: Phiếu KPI hàng tháng sẽ tự động được sinh ra căn cứ theo thời gian có hiệu lực

 • Lặp lại hàng quý: Phiếu KPI hàng quý sẽ tự động được sinh ra căn cứ theo thời gian có hiệu lực

Thời gian hiệu lực: của phiếu giao chỉ tiêu KPI

Danh sách nhân viên áp dụng

 • Chọn danh sách nhân viên Kinh doanh áp dụng

 • Tại đây bạn điều chỉnh giá trị theo từng nhân viên

Bước 4. Kiểm thử KPI

Sau khi setup xong KPI => Click Tiếp Theo để sang bước kiểm thử phiếu giao chỉ tiêu KPI vừa tạo

Điều chỉnh thời gian về quá khứ để kiểm thử số liệu

Kết quả các chỉ tiêu sẽ được tính theo tỷ lệ phần trăm (%)

Công thức tính: Số % sẽ được tính = Trung bình cộng kết quả liên quan đến chỉ tiêu đó của các nhân viên được giao chỉ tiêu.

 • Kết quả % theo từng ngày, từng tháng của từng nhân viên.

 • Biểu đồ so sách kết quả KPI của từng nhân viên, dựa vào biểu đồ này bạn có cái nhìn trực quan hơn để so sách được nhân viên nào đạt được kết quả KPI cao nhất.

 • Bảng danh sách chỉ tiêu theo từng nhân viên. Bạn thể lựa chọn xem theo đạng bảng nhân viên hoặc dạng bảng chỉ tiêu

Bước 5. Hoàn tất thiết lập KPI

Sau khi nhập đầy đủ thông tin, bạn click Hoàn tất thiết lập để hoàn tất tạo KPI. Màn hình hiển thị toàn bộ danh sách phiếu giao chỉ tiêu KPI

2. Video hướng dẫn

3. Hướng dẫn cập nhật kết quả chỉ tiêu tự nhập

Đối với các chỉ tiêu tự nhập (chỉ tiêu hệ thống không tự động đo lường được) thì cần phải cập nhật kết quả thực tế đạt được của nhân viên. Để cập nhật chỉ tiêu này bạn thực hiện như sau:

Bước 1: Trong danh sách KPI ấn vào phiếu giao chỉ tiêu

Bước 2: Trong phiếu giao chỉ tiêu ấn vào từng nhân viên

Bước 3: Với chỉ tiêu tự nhập có biểu tượng Bút để cập nhật chỉnh sửa

Bước 4: Sau khi hoàn tất bạn click tích để cập nhật dữ liệu

4. Lưu ý

 • Với những chỉ tiêu mặc định hệ thống sẽ tự động cập nhật thì sau 30 phút sẽ được cập nhật 1 lần.

 • Phiếu giao chỉ tiêu đến hết ngày cuối cùng của tháng hệ thống sẽ tự động Chốt KPI của tất cả nhân viên được giao chỉ tiêu

 • Sau ngày kết thúc phiếu giao chỉ tiêu nếu muốn Chốt và tính lại KPI cho nhân bạn có thể chủ động click Chốt KPI hoặc vào từng nhân viên Chốt KPI

 • Những người được quyền click chốt KPI: Người tạo phiếu giao chỉ tiêu KPI và người được phân quyền xem tất cả KPI

Last updated