Fchat

1. Hướng dẫn kết nối Fchat với Getfly

Để tích hợp Fchat với Getfly bạn cần chuẩn bị:

  • Tài khoản fchat

  • Tài khoản facebook là admin quản trị ít nhất 1 page

  • Tài khoản admin của Getfly CRM

  • Tài khoản được cấp quyền admin các Fanpage của bạn để kết nối với Chatbot Ấn kết nối để đồng bộ page với fchat

LƯU Ý : Tích hợp Fchat cần dùng module fanpage

Bước 1: Truy cập trang https://fchat.vn/

Bước 2: Chọn đăng nhập và nhập tài khoản facebook rồi ấn đăng nhập để kết nối facebook với fchat

Bước 3: Tích Chọn các trang muốn sử dụng cùng Fchat rồi ấn Tiếp để tiếp tục

Bước 4: Bật tất cả các quyền của fchat với trang để fchat hoạt động đúng => ấn tiếp rồi ấn OK để hoàn thành kết nối

Đây là màn hình fchat sau khi kết nối với facebook

Bước 5: Kết nối Facebook Page => ấn Kết nối Page mới

Lưu ý:

  • Mỗi tài khoản fchat có thể tích hợp để cùng quản lý nhiều fanpage

  • Số lượng fanpage kết nối vào shop phụ thuộc vào gói fchat bạn đang sử dụng

Bước 6: Tích hợp fchat với Getfly

Tại màn hình Dashboard, bạn vào mục Cài đặt shop => Kết nối để cấu hình Getfly trong Fchat.

Bạn tick chọn mục Tại Getfly.vnnhập tên miền trên Getfly của công ty bạn ví dụ: https://dev.getflycrm.com và bấm chọn Lưu thiết lập.

Bước 7: Truy cập phần livechat => click chọn 1 hội thoại bất kì => Nhập tài khoản Getfly trong cửa sổ livechat để đăng nhập và hoàn tất kết nối Fchat với Getfly

2. Các tính năng liên kết với Getfly

Đẩy thông tin khách hàng từ Live chat sang Getfly (nhân viên trực page thực hiện)

Sau khi kết nối đã cấu hình xong tên miền của bạn trong Getfly vào Fchat, bạn vào mục Live chat và bấm vào 1 hội thoại cụ thể với khách hàng.

Tại mục bên phải màn hình sẽ làm màn hình làm việc của Getfly. Bạn cần đăng nhập vào Getfly để kết nối và quản lý thông tin khách hàng.

Khi đã đăng nhập thành công, các thông tin khách hàng trong Fchat sẽ hiển thị, bạn bấm chọn Thêm khách hàng để chuyển những thông tin này sang Getfly quản lý.

Trường hợp bạn kết nối nhầm tài khoản facebook với Khách hàng trên Getfly => Bạn click vào phần Khách hàng trong màn hình kết nối với Getfly chọn hủy kết nối để bỏ kết nối giữa tài khoản facebook này với KH nối nhầm trên Getfly rồi thao tác kết nối lại từ đầu

3. Video hướng dẫn

Last updated