CNV Loyalty

Hệ thống Loyalty Hub quản trị đa kênh của CNV Loyalty đã được kết nối api đồng bộ dữ liệu với hệ thống CRM Getfly 4.0.

Khi có các hoạt động về bán hàng, cập nhật sản phẩm và thêm thông tin khách hàng thì các dữ liệu này sẽ được đồng bộ kịp thời qua lại giữa 2 hệ thống.

1. Về phần tích hợp giữa Getfly và CNV Loyalty :

+ Về thao tác tích hợp phía CNV Loyalty sẽ hỗ trợ tích hợp phần này, khách hàng vui lòng liên hệ CNV Loyalty để được hỗ trợ tích hợp.

2. Mô tả chi tiết luồng vận hành:

a. Luồng từ Getfly qua CNV Loyalty

  • Doanh nghiệp thêm 1 thông tin khách hàng mới lên hệ thống Getfly dữ liệu khách hàng này cũng sẽ được đồng bộ qua hệ thống Loyalty Hub của CNV Loyalty

  • Doanh nghiệp tạo mới hoặc cập nhật lại thông tin 1 sản phẩm trên hệ thống Getfly, dữ liệu này cũng được đồng bộ qua CNV Loyalty

  • Doanh nghiệp tạo 1 đơn hàng mới cho khách hàng, dữ liệu này cũng được đồng bộ qua CNV Loyalty để tích điểm và thăng hạng thành viên cho khách

b. Luồng từ CNV Loyalty qua Getfly

  • Khi có 1 khách hàng chưa có thông tin trên hệ thống Getfly nhưng chủ động tham gia các kênh bán hàng và cskh mà CNV Loyalty triển khai cho doanh nghiệp như: Website, Mobile App, Zalo OA & Messenger Fanpage chủ động đăng ký thành viên trực tiếp trên các kênh đó. Thì dữ liệu này sẽ đổ về Loyalty Hub và cũng sẽ được đồng bộ ngược lại về Getfly

  • Khi khách hàng chủ động đặt hàng trực tiếp qua các kênh bán hàng của CNV Loyalty cung cấp cho doanh nghiệp như: Website, Mobile App, Zalo OA, Messenger Fanpage. Thì đơn hàng đó sẽ được đổ về Loyalty Hub và đồng thời cũng đồng bộ tự động về hệ thống CRM Getfly để khách hàng quản lý tập trung. Mà không cần phải nhập liệu lại.

  • Sau đó doanh nghiệp có thể xử lý đơn hàng tập trung trên Getfly và thay đổi trạng thái đơn hàng cũng như trạng thái vận chuyển thì dữ liệu về trạng thái đơn hàng cũng sẽ được cập nhật ngược lại cho CNV Loyalty. Từ đó CNV Loyalty có thể gửi tin thông báo trạng thái đơn hàng và cập nhật trạng thái đó vào lịch sử mua hàng. Để khách hàng có thể dễ dàng theo dõi thông tin đơn hàng của mình ngay trên các kênh: Website, Mobile App, Zalo OA & Messenger Fanpage của doanh nghiệp cung cấp.

3. Lưu ý:

  • Chỉ tích hợp được trên Getfly CRM 4.0.

  • Các thông tin cấu hình sẽ cập nhật trên hệ thống CNV Loyalty

Last updated