Google Forms

Khi kết nối với Google Forms, khách hàng đăng ký qua google form sẽ đổ trực tiếp về GetFly CRM, và có thể chạy theo các automation đã thiết lập.

Lưu ý đầu tiên khi thiết lập kết nối Google Forms vào Getfly là Anh/chị vui lòng kiểm tra thông tin tài khoản google đăng nhập và tài khoản mail tạo biểu mẫu đăng ký có cùng tài khoản rồi hay chưa và tiến hành các bước dưới đây ạ.

1. Tạo Project

 • Click New Project để tạo mới

 • Sau đó điền tên -> Click Create

2. Tiến hành cấu hình Project

 • Mở Project vừa tạo.

 • Chọn ENABLE APIS AND SERVICES

 • Sau đó gõ tìm Google Sheet API -> màn hình hiện ra kết quả thì click vào Google Sheet API

 • Click chọn MANAGE

 • Sau đó thao tác theo các bước sau:

 • Click chọn EDIT APP

 • Điền thông tin vào các trường trong hình, sau đó save lại:

 • Ấn Save liên tục để sao cho đến bước 4

 • Sau khi save thông tin lại anh/chị clik vào publish app để confirm

 • Tiếp đến Tạo 1 Client để lấy thông tin xác thực

 • Click tiếp CREATE CREDENTIALS -> chọn OAUTH CLIENT ID

 • Click chọn tiếp Web application

 • Điền tên vào trường sau: (tên tự đặt)

 • Click add URL ở mục sau và điền :https://www.google.com, sau đoc click CREATE

 • Hệ thống hiển thị lên màn hình ID và Secret như hình, anh/chị giữ nguyên màn hình này và đến bước tạo FORM

 • Tạo 1 spreadsheet để nhận dữ liệu đổ về

3. Cấu hình trên Getfly CRM

 • Truy cập vào setting -> Tích hợp-> GetFly API KEY để tạo mã API lấy thông tin Khách hàng đổ về Getfly (nếu đã có mã thì không cần tạo lại mã)

 • Sau đó chọn GGsheet

 • Điền ID và Secret ( lấy ở bước trên ở trang gg)

 • Hoặc nếu anh chị chưa thấy thì thao tác quay lại Client như hướng dẫn sau để lấy ID và Secret

 • Click tiếp Lấy mã kết nối

 • Chọn lại TÀI KHOẢN gmail

LƯU Ý: Bước chọn lại tk đối với trường hợp anh/chị từng đăng nhập nhiều email, nếu chỉ sử dụng 1 email thì hệ thống sẽ hiển thị ra màn hình GG như hình sau

 • Và anh/chị copy đoạn chuỗi URL của trình duyệt, chỉ lấy từ đoạn như hình ví dụ dưới

 • Paste chuỗi vừa copy vào ô “Mã kết nối” -> Click “Lấy access token” (hệ thống sẽ báo lấy Access token thành công)

 • Trong url Spreadheet vừa tạo Copy chuỗi trong hình

 • Paste chuỗi vừa copy vào ô Spreadsheet Id -> Click “Lấy danh sách sheet”

 • Sau đó chọn Sheet -> Chọn chiến dịch các trường dữ liệu tương ứng sau đó click “Tạo code google sheet”

 • Copy đoạn code mới tạo

 • Mở tab spreadsheet vừa tạo -> chọn “Tiện ích mở rộng” -> Apps Script

 • Paste đoạn code vừa copy vào phần viết code sau đó click lưu lại rồi click chạy

 • Màn hình yêu cầu xác nhận lại, anh.chị thực hiện theo các bước sau

 • Sau đó anh/chị test thử ĐĂNG KÝ TỪ FORM -> DATA ĐỔ VỀ SHEET VÀ GETFLY

4. Một số lưu ý khi kết nối

- Chỉ được thay đổi thông tin ở phần Google Form, chứ không được thay đổi trường thông tin ở Google Sheet, nếu thay đổi thông tin ở Google sheet thì dữ liệu đẩy về Getfly sẽ trả về thông tin trắng, không có thông tin như Form đã điền.

- Trường hợp sau khi kết nối xong, sau đấy Anh/ Chị vào Form Google thay đổi thông tin form ( thêm bớt các trường thông tin đăng ký của form ấy) thì phải tiến hành kết nối lại và việc kết nối lại sẽ bắt đầu từ bước lấy access token.

- Khi kết nối với GG sheet, các trường có dạng select list trên Getfly thì sẽ không lấy được thông tin.

5. Khi anh/chị kết nối Google Sheet bị báo lỗi Access Token hết hạn hoặc Spreadsheet không tồn tại

Anh/chị kiểm tra lại giúp em các thông tin sau để có thể kết nối thành công Google Sheet:

- Sheet này của mình đã kết nối với Google Form nào hay chưa? Nếu chưa có form nào thì không thể kết nối được đâu anh/chị nhé.

- Mỗi form sẽ chỉ gắn được với 1 sheet - Có thể gắn nhiều Form vào Getfly

- Sheet này của mình chỉ kết nối với 1 Form của Google để lấy thông tin thì mới kết nối được. Nếu nhiều hơn 1 form thì cũng kết nối cũng sẽ bị báo lỗi như vậy.

- Tài khoản gmail tạo sheet, form và kết nối với Getfly phải là cùng 1 tài khoản. Anh/chị chú ý khi kết nối Google Sheet nên đăng xuất tất cả các tài khoản gmail không liên quan, chỉ nên để tài khoản kết nối để tránh trường hợp bị lỗi

-Nếu báo lỗi ủy quyền, anh/chị click vào tìm hiểu thêm nguyên nhân và làm theo hướng dẫn (bước này có thể gg yêu cầu xác nhận bảo mật cho gmail)

6. Video hướng dẫn

Last updated