Cài đặt định nghĩa dữ liệu

1. Khái niệm Định nghĩa dữ liệu

Định nghĩa dữ liệu là mục để doanh nghiệp anh/ chị thêm các trường thông tin của khách hàng, đơn hàng, sản phẩm, lựa chọn sắp xếp thứ tự ưu tiên những thông tin cần thiết. Getfly có đưa ra các thông tin chung, ngoài ra tùy vào nhu cầu của mỗi doanh nghiệp anh/ chị có thể tạo thêm trường thông tin

2. Hướng dẫn cài đặt Định nghĩa dữ liệu

Truy cập vào Cài đặt => Định nghĩa dữ liệu

Màn hình hiển thị danh sách các danh mục Định nghĩa dữ liệu trên hệ thống bao gồm:

  • Khách hàng

  • Công việc

  • Sản phẩm

  • Đơn hàng

  • Hợp đồng

  • Báo giá

  • Ticket (nếu dùng)

Để thêm các trường dữ liệu ở Khách hàng, anh chị chọn mục Khách hàng -> Thêm mới

Màn hình hiển thị như sau:

(1) Tên thuộc tính: điền thông tin trường dữ liệu anh/ chị cần thêm.

(2) Mã thuộc tính: khi điền thông tin tên thuộc tính sẽ tự động hiển mã.

(3) Bắt buộc: lựa chọn trường thông tin này có bắt buộc phải đền khi thêm mới KH lên hay không.

(4) Kiểm tra trùng dữ liệu: để khi thông tin đó đã có trên hệ thống rồi, và một tài khoản khác cũng lại thêm thông tin tượng tự như vậy thì sẽ có cảnh báo cho người sau khi thêm.

(5) Ẩn khi thêm mới/Sửa: Khi thêm/ sửa khách hàng sẽ không hiển thị trường dữ liệu đó

(6) Độ rộng cột hiển thị: Điều chỉnh độ rộng cột hiển thị ở màn hình khách hàng

(7) Lựa chọn dạng hiển thị

Các dạng dữ liệu:

· Text Input: là dạng dữ liệu bằng chữ, số hoặc kí tự ngắn trong 1 dòng như tên, điện thoại, email, địa chỉ….

· Text area: là dạng dữ liệu bằng chữ, số hoặc kí tự nhưng dài hơn từ 2 dòng trở lên ví dụ: Ghi chú, ý kiến phản hồi của khách hàng, …

· Check box: là dạng dữ liệu tạo ra ô để tích chọn.

· Select list: là tạo ra một danh sách dữ liệu để người dùng lựa chọn.

· Weblink: là dữ liệu hiển thị các link trang web như http://getfly.vn/

· Date time: dữ liệu dạng ngày tháng năm.

Lưu ý:

- Hệ thống có sắn 38 trường mặc định, không hỗ trợ xóa và thay đổi dạng dữ liệu, chỉ hỗ trợ đổi tên trưởng với dữ liệu tương đương

- Hệ thống có cơ chế check trùng số điện thoại và email.

- Cơ chế cho phép trùng số điện thoại hay email tùy thuộc và nhu cầu mỗi doanh nghiệp có thể tự cài đặt phần này.

- Những trường thông tin mới tạo đều nằm ở cuối cùng. Anh chị có thể sắp xếp thứ tự hiển thị các trường bằng cách kéo thả các trường

3. Video hướng dẫn

Last updated