SMS Marketing

1. Lợi ích của SMS Marketing

Đây là hình thức sử dụng thư điện tử, tin nhắn điện thoại, mang nội dung thông tin về bán hàng, tiếp thị, giới thiệu sản phẩm hoặc CSKH nào đó đến với người đọc

Sử dụng sms marketing sẽ giúp bạn:

  • Brandname thương hiệu doanh nghiệp được phủ sóng rộng rãi với người đọc

  • Tỷ lệ đọc cao

  • Thể hiện sự chuyên nghiệp, góp phần xây dựng niềm tin với khách hàng

  • Cá nhân hóa tin nhắn, tạo template mẫu

  • Kết hợp công cụ MKT automation để gửi SMS tự động

2. Phân quyền SMS Marketing

Để tạo và quản lý sms trên hệ thống bạn cần phải được phân quyền cho chức năng SMS Marketing

  • Truy cập: Vào và xem được mục sms trong tính năng Marketing

  • Thêm mới: Thêm mới sms trên hệ thống

  • Sửa: Sửa được sms

  • Xóa: Xóa được sms

  • Xem tất cả: Xem tất cả sms trên hệ thống

3. Hướng dẫn tạo và gửi sms

3.1. Tạo template SMS

Thao tác: Trong mục SMS marketing => Thêm mới => Click chọn mẫu => Thêm mẫu

3.2. Gửi SMS

Lưu ý: Để có thể gửi SMS đi từ phần mềm Getfly, hệ thống cần phải cấu hình thành công sms (Tại đây)

Truy cập vào hệ thống Getfly => Marketing (F3) => SMS Marketing

Click chọn Thêm mới để soạn SMS marketing

(1) Đầu số gửi: các Brandname mà công ty anh chị đã tích hợp được trên phần mềm Getfly.

(2) Người nhận: lựa chọn các KH phù hợp để gửi SMS, có thể lọc theo bộ lọc của tôi, nhóm khách hàng, chiến dịch.

(3) Chỉ định người nhận trên trang khách hàng F2.

(4) SMS gốc: tạo ra chiến dịch gửi SMS để dễ dàng thống kê tổng sms đã gửi.

(5) SMS Setup: setup thời gian để khách hàng nhận tin nhắn hoặc gửi ngay.

(6) Biến: các biến được tạo ra dựa trên các trường lưu giữ thông tin khách hàng trên trang KH F2

(7) Nhập nội dung SMS.

(8) Chọn mẫu: Lựa chọn các mẫu tin nhắn đã có sẵn.

9) Hệ thống sẽ đếm ngược các ký tự còn lại trong 1 tin nhắn và tính nội dung gửi đi đang là mấy tin nhắn => giúp doanh nghiệp chủ động hơn trong vấn đề chi phí khi sử dụng sms MKT. Tối soạn là 3 tin nhắn.

Lưu ý: Cách tính kí tự SMS

• Tin nhắn không dấu:

Độ dài tin nhắn ≤ 160 1 SMS

160 < Độ dài tin nhắn ≤306 2 SMS

306 < Độ dài tin nhắn ≤459 3 SMS

> 459 Không hỗ trợ

• Tin nhắn có dấu:

Độ dài tin nhắn ≤ 70 1 SMS

70 < Độ dài tin nhắn ≤ 134 2 SMS

134 < Độ dài tin nhắn ≤ 201 3 SMS

> 201 Không hỗ trợ

Sau khi soạn xong nội dung bạn click Gửi để gửi SMS thành công

4. Quản lý sms

Truy cập vào Marketing (F3) => SMS Marketing, màn hình hiển thị danh sách

1. Chiến dịch SMS: sử dụng để quản lý trạng thái SMS theo chiến dịch đưa ra.

2. SMS gốc: sử dụng để quản lý các SMS theo nội dung gốc (vẫn còn nguyên các biến) và bao gồm cả sms đã gửi thành công và sms đang chờ gửi. Riêng đối với các sms trong trang SMS gốc mà chưa gửi được đi, anh chị có thể chỉnh sửa lại nội dung hoặc xóa tin nhắn đó để hệ thống không gửi cho KH nữa.

3. Danh sách SMS: trang quản lý tất cả các SMS đã đến hạn gửi cho KH. Ở trang này có thể quản lý chi tiết nội dung sms đã gửi cho KH, trạng thái gửi, thời gian gửi SMS.

4. Tìm kiếm: tìm theo nội dung sms

5. Tìm kiếm nâng cao: tìm theo nội dung, thời gian gửi, chiến dịch, trạng thái sms.

6. Trong trang này còn quản lý được giới hạn lượng SMS để gửi đi trong 1 tháng. Để anh chị chủ động định hướng và kiểm soát được số lượng tin nhắn gửi đi trong tháng.

7. Lọc theo trạng thái gửi sms.

Lưu ý: mặc định khi vào trang quản lý sms sẽ hiển thị những tin nhắn gửi đi trong tháng này.

5. Video hướng dẫn

Last updated