Tổng quan chung

Khách hàng được coi là nền tảng cho sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp

Quản lý thông tin khách hàng giúp doanh nghiệp cung cấp dịch vụ tốt hơn tới khách hàng, gia tăng lợi nhuận, có chiến lược tiếp thị tốt hơn từ đó đánh bại các đối thủ cạnh tranh. Thông qua cơ sở dữ liệu, doanh nghiệp có thể quản lý chăm sóc khách hàng tốt hơn, làm tăng sự hài lòng của khách hàng

1. Lợi ích khi quản lý khách hàng

 • Tránh bỏ sót thông tin khách hàng và xảy ra tranh chấp xung đột

 • Tiết kiệm thời gian trong việc phân chia khách hàng

 • Đảm bảo sự công bằng

 • Giảm rủi ro mất dữ liệu khách hàng khi các bạn nhân viên nghỉ việc

 • Đánh giá được năng lực xử lý khách hàng của nhân viên

 • Đánh giá được mức độ ưu tiên đối với từng đối tượng khách hàng

 • Hỗ trợ thiết lập quy trình nội bộ

2. Đối tượng sử dụng

 • Bộ phận Kinh doanh

 • Bộ phận Marketing

 • Bộ phận Chăm sóc khách hàng

 • Các bộ phận khác có công việc liên quan đến khách hàng: Bộ phận Lễ tân, Bộ phận Kế toán,...

3. Phân quyền

Truy cập vào hệ thống Getfly => Cài đặt => Phân quyền => chọn Nhóm quyền => Tích chọn các quyền liên quan đến mục Khách hàng

Last updated