Lịch chăm sóc

Lịch chăm sóc là tính năng giúp bạn có thể thiết kế kế hoạch để chăm sóc khách hàng. Khi thiết lập lịch chăm sóc, hệ thống tự động nhắc nhở bạn đã đến lịch chăm sóc khách hàng.

1. Lợi ích

- Hạn chế tình trạng quên lịch chăm sóc, bỏ sót khách hàng

- Dễ dàng quản lý công việc của nhân viên chăm sóc khách hàng, telesales

- Gia tăng doanh số upsales

2. Doanh nghiệp phù hợp

Doanh nghiệp phân phối mỹ phẩm, dược phẩm; sữa, thực phẩm chức năng … cần chăm sóc khách hàng

3. Phân quyền

Lưu ý: Để dùng được module này, anh chị cần phải được phân quyền lịch chăm sóc

Còn để thiết lập các kịch bản chăm sóc anh chị cần được cấp quyền truy cập cài đặt CRM

Video hướng dẫn:

Last updated