Ahamove

Để tích hợp với Ahamove, anh/chị thao tác như sau:

Bước 1 – Tạo tài khoản trên trang Ahamove: https://ahamove.com/

Bước 2. Liên kết với Ahamove

Anh/ chị vào mục Thông tin cá nhân trên Ahamove => Liên kết đối tác => Chưa liên kết => Chọn Getfly và Thêm liên kết

– API Key API key: 9551918740c97da0838a6ab1017a35f11d5d811d

Bước 3 – Nhập thông tin trên Getfly CRM 4.0

Truy cập vào hệ thống Getfly => Cài đặt => Tích hợp => Tích hợp giao vận => Chọn đối tác Ahamove

  • Số điện thoại: là số đăng kí ở tài khoản Ahamove

  • Api key: là thông tin từ bước 2

* LƯU Ý:

- Chỉ hỗ trợ tích hợp trên hệ thống Getfly 4.0.

- Để tích hợp được với đơn vị vận chuyển Ahamove, hệ thống Getfly của anh/chị cần sử dụng thêm module Kho của Getfly.

- Ahamove không hỗ trợ hiển thị số tiền của đơn hàng khi tạo mã vận đơn ở Getfly, chỉ hiển thị phí ship.

Last updated