Quản lý sản phẩm

1. Lợi ích của quản lý sản phẩm

  • Quản lý danh mục sản phẩm chi tiết, cụ thể: Lưu trữ danh mục sản phẩm của doanh nghiệp hỗ trợ cho việc bán hàng và thống kê danh sách các sản phẩm của doanh nghiệp

  • Người dùng dễ dàng nắm bắt toàn bộ thông tin về sản phẩm như giá cả, hình ảnh, thuộc tính

  • Cung cấp các báo cáo thống kê cụ thể dựa trên hoạt động bán hàng của sản phẩm, từ đó doanh nghiệp dễ dàng nhận biết mức độ tiêu thụ của sản phẩm để có kế hoạch chuẩn bị hàng hóa tốt hơn

2. Phân quyền sản phẩm

Để tạo và quản lý sản phẩm trên hệ thống bạn cần phải được phân quyền cho chức năng Sản phẩm

  • Truy cập: Vào và xem được mục Sản phẩm trong tính năng Bán hàng

  • Thêm mới: Thêm hoặc tải lên danh sách sản phẩm trên hệ thống

  • Sửa: Sửa được thông tin sản phẩm

  • Xóa: Xóa được sản phẩm

  • Download sản phẩm: Download được danh sách sản phẩm trên hệ thống

3. Hướng dẫn tạo mới, sửa, xóa sản phẩm

3.1. Tạo mới từng sản phẩm

Truy cập vào hệ thống Getfly => Bán hàng (F4) => Sản phẩm => Thêm sản phẩm

Hệ thống hiển thị màn hình thêm mới sản phẩm, bạn điền đẩy đủ thông tin => Thêm mới để hoàn tất

(1) Thông tin sản phẩm: điền thông tin cơ bản về sản phẩm

(2) Đính kèm hình ảnh liên quan đến sản phẩm

(3) Thêm thuộc tính sản phẩm và mô tả thuộc tính đó

(4) Đính kèm tài liệu liên quan đến sản phẩm

3.2. Tạo mới nhiều sản phẩm

Truy cập vào hệ thống Getfly => Bán hàng (F4) => Sản phẩm => Tải lên

(1) Tải mẫu upload sản phẩm của Getfly xuống. Sau đó bạn điền nội dung thông tin về sản phẩm giống file mẫu.

(2) Sau khi điền đầy đủ thông tin, bạn có thể kéo thả tệp tin (file excel) vào ô trống hoặc click CHỌN TẬP TIN để chọn file tải lên

(3) Click TẢI LÊN để hoàn tất upload dữ liệu

3.3. Sửa sản phẩm

Bạn click vào màn hình chi tiết một sản phẩm => chọn Sửa để thay đổi các thông tin

3.4. Xóa sản phẩm

Bạn click vào màn hình chi tiết một sản phẩm => chọn Xóa để xóa thông tin sản phẩm

Sản phẩm đã xóa sẽ hiển thị ở tab Đã xóa trong màn hình danh sách sản phẩm, bạn có thể phục hồi lại sản phẩm đó nếu muốn

4. Quản lý sản phẩm

Truy cập vào Bán hàng (F4) => Sản phẩm, màn hình hiển thị danh sách toàn bộ sản phẩm trên hệ thống

(1) Ô tìm kiếm: tên sản phẩm

(2) Trạng thái của sản phẩm: tất cả sản phẩm, sản phẩm mới tạo, sản phẩm hết hàng và sản phẩm đã xóa

(3) Hiển thị số sản phẩm 1 trang: 20, 50, 100, 200, 500, 1000 kết quả 1 trang

5. Video hướng dẫn

Last updated