Ship 60

ể tích hợp Ship60, anh/chị vui lòng thao tác như sau:

Bước 1: Truy cập vào hệ thống Getfly => Cài đặt => Tích hợp => Tích hợp giao vận => Chọn đối tác Shop 60

Anh chị nhập thông tin sau đó click Kết nối Partner (*) : Ship 60 cung cấp Client ID (*) : Ship 60 cung cấp

Bước 3: Sau khi kết nối -> anh chị thao tác tạo đơn hàng -> chọn đối tác giao hàng -> ship 60 Tại đây anh/chị nhập các thông tin

Lưu ý:

  • Trường địa chỉ lấy hàng anh/chị nhập tay vào vì hiện tại Ship 60 chưa hỗ trợ cài đặt địa chỉ lấy hàng mặc định như các bên giao vận khác Trường mã đơn hàng nếu anh chị cần đẩy id đơn hàng ở Getfly sang Ship 60 thì sau khi tạo đơn hàng thông thường, anh/chị click vào sửa đơn hàng để tạo đơn đẩy qua ship60, tại ô này anh chi nhập ID đơn hàng của Getfly vào ô

  • Để nhận trạng thái vận đơn, gửi lại bên giao vận đường dẫn webhook này để thêm vào: https://{{domain}}/webhook/ship60/update_order?key={{api_key}}

Last updated