Thiết lập phân quyền

1. Tổng quan về phân quyền

Phân quyền là một trong những chức năng quan trọng nhất của Getfly CRM. Phân quyền giúp anh chị có thể chỉ định ai được quyền truy cập, được quyền sử dụng chức năng nào trên phần mềm.

Dựa vào mô tả công việc của các tài khoản sử dụng để anh/ chị làm căn cứ phân quyền.

2. Hướng dẫn phân quyền

Truy cập vào Cài đặt => Phân quyền => chọn Nhóm quyền => Tích chọn quyền ở bảng thiết lập

Hệ thống sẽ hiển thị ra nhóm quyền mặc định được cài đặt sẵn, Getfly hỗ trợ anh chị phân quyền theo 3 cấp độ.

- Có nhóm quyền Admin là nhóm quyền cao nhất trên hệ thống đã được tích full quyền và ngay sau khi anh chị nhận được thông tin tài khoản thì chúng tôi đã chỉ định luôn tài khoản của anh chị là tài khoản Admin.

- Với mỗi hệ thống anh chị lưu ý cần có ít nhất là 1 tài khoản admin để có thể setup được các tính năng ở trên hệ thống và phân quyền cho những tài khoản khác.

- Hệ thống đang hỗ trợ phần quyền theo nhóm người dùng. Để phân quyền nhanh và hiệu quả người quản trị hệ thống nhóm các tài khoản có quyền giống nhau vào 1 nhóm quyền chung.

- Với các tài khoản có quyền riêng thì anh chị cũng tạo ra nhóm quyền và thêm người dùng vào nhóm quyền đó.

3. Các quyền cơ bản trên hệ thống

TT Tên quyềnGiải thích

1

Truy cập

Được phép truy cập Module – Chức năng

Khi quyền này được lựa chọn, Module – Chức năng sẽ hiển thị trên giao diện hệ thống.

2

Thêm

Được phép thêm mới

Ví dụ: Đối với Module Khách hàng – Được thêm mới Khách hàng

3

Sửa

Được phép chỉnh sửa

Ví dụ: Đối với Module Khách hàng – được quyền sửa khách hàng

4

Xóa

Được quyền Xóa

Ví dụ: với Module khách hàng – được quyền xóa khách hàng

5

Duyệt

Được quyền Duyệt – đối với những Module – Chức năng cho phép duyệt

Ví dụ: Duyệt đơn hàng…

6

Thanh toán

Quyền này cho phép những người có quyền Thanh toán đơn hàng.

7

Xem tất cả

Quyền được xem tất cả.

Ví dụ: Admin được quyền xem tất cả thông tin khách hàng…

4. Video hướng dẫn

Last updated