PCS

Để tích hợp PCS post, anh/chị vui lòng thao tác như sau:

Bước 1. Truy cập vào hệ thống PCS đăng kí webhook trên hệ thống PCS( chi tiết như hình ảnh phía dưới )

  • Url: https://{domain}/webhook/pcs/update_order

Lưu ý: {domain} tượng trưng cho đường dẫn mà phía bên mình đã đăng ký

  • Webhook key: API Key trên hệ thống CRM

Bước 2. Truy cập vào hệ thống Getfly => Cài đặt => Tích hợp => Tích hợp giao vận => Chọn đối tác PCS post

  • Tên đăng nhập và mật khẩu là tài khoản đăng nhập trên PCS của khách hàng

Last updated