Tổng quan app Getfly CRM

App Getfly CRM là một ứng dụng quản lý khách hàng (CRM) được phát triển bởi Getfly.vn. App Getfly CRM cung cấp cho doanh nghiệp một giải pháp toàn diện để quản lý khách hàng, bao gồm:

  • Quản lý thông tin khách hàng: App Getfly CRM giúp doanh nghiệp lưu trữ toàn bộ thông tin khách hàng một cách đầy đủ và chính xác, bao gồm: thông tin cá nhân, thông tin liên hệ, thông tin doanh nghiệp, lịch sử giao dịch,...

  • Quản lý hoạt động với khách hàng: App Getfly CRM giúp doanh nghiệp quản lý toàn bộ hoạt động với khách hàng, bao gồm: lịch hẹn, cuộc gọi, email,...

  • Quản lý công việc: App Getfly CRM giúp doanh nghiệp quản lý toàn bộ công việc liên quan đến khách hàng, bao gồm: công việc bán hàng, công việc chăm sóc khách hàng,...

1. Cách đăng nhập vào app Getfly

Bước 1: Vào app Getfly CRM 4.0, click Đăng nhập

Bước 2: Điền các thông tin

(1) Tên đường dẫn là tên đường dẫn của công ty (bắt buộc có ký tự https://)

(2) Tên đăng nhập

(3) Mật khẩu

Trong trường hợp quên mật khẩu, bạn click để hệ thống tự động gửi lại mật khẩu qua mail.

Bước 3: Chọn Ghi nhớ đăng nhập, và click vào Tiếp theo

Khi bạn đăng nhập thành công, màn hình sẽ hiển thị giao diện như sau

Bạn có thể click vào Xem hướng dẫn để biết được tổng quan về Getfly và các tính năng nổi bật của hệ thống. Sau đó bạn click Tiếp theo vào để vào được giao diện chính của app.

2. Giao diện màn hình chính app Getfly

  • Phần tính năng cơ bản có thể hoạt động được ở trên app

  • Thống kê hành trình khách hàng: Theo dõi được tệp khách hàng đang ở trong những trạng thái nào.

  • Quản lý dự án theo công việc

  • Thanh công cụ quản lý các module: Khách hàng, Công việc, Trang chủ, Thông báo và Khác

  • Trong mục Khác, bạn có thể thay đổi thông tin cá nhân, xem thông tin ứng dụng, thay đổi mật khẩu hoặc đăng xuất hệ thống

Last updated