Giao hàng nhanh

tích hợp Giao hàng nhanh, anh/chị vui lòng thao tác như sau:

Bước 1: Đăng nhập vào GHN để lấy Token để kết nối API Thao tác: Click tên TK GHN -> Dòng token API click xem -> sao chép

Bước 2. Tạo danh sách cửa hàng:

- Click “Quản lý của hàng” để thiết lập cửa hàng + chọn địa chỉ mặc định

Bước 3. Trên hệ thống Getfly:

- Nhập token đã lấy từ bước 1

- Truy cập vào hệ thống Getfly => Cài đặt => Tích hợp => Tích hợp giao vận => Chọn đối tác Giao hàng nhanh

Bước 4: Khi kết nối thành công => Chọn kho áp dụng cho mỗi cửa hàng => Lưu thiết lập

LƯU Ý: NẾU TK GHN CÓ NHIỀU USER SỬ DỤNG, CẦN VÀO PHÂN QUYỀN TRÊN GHN ĐỂ DC PHÂN QUYỀN LÊN ĐƠN Anh/chị vào quản lý cửa hàng, kiểm tra phần cài đặt nhân viên đã là vai trò nhân viên hay chưa, nếu chưa là nhân viên cần cấp quyền là nhân viên để tạo đơn

Để cập nhật trạng thái đơn hàng cần bổ sung thêm webhook sau cho đơn vị vận chuyển

https://{{domain}}/webhook/giaohangnhanh/lading_status?key={{Api key}}

Last updated