Quản lý Đơn hàng trên app

1. Lợi ích của quản lý đơn hàng trên app

Lợi ích của quản lý đơn hàng trên app Getfly CRM bao gồm:

 • Tăng cường hiệu quả bán hàng: App Getfly CRM giúp doanh nghiệp theo dõi tiến độ thực hiện đơn hàng, quản lý các hoạt động liên quan đến đơn hàng,... Nhờ đó, doanh nghiệp có thể đảm bảo quá trình bán hàng diễn ra suôn sẻ và hiệu quả.

 • Nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng: App Getfly CRM giúp doanh nghiệp cung cấp thông tin về đơn hàng cho khách hàng một cách nhanh chóng và chính xác, giải quyết các vấn đề phát sinh liên quan đến đơn hàng,... Nhờ đó, doanh nghiệp có thể xây dựng mối quan hệ tốt đẹp với khách hàng và nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng.

 • Tiết kiệm thời gian và chi phí: App Getfly CRM giúp doanh nghiệp tự động hóa các quy trình quản lý đơn hàng, chẳng hạn như tạo đơn hàng, gửi email xác nhận đơn hàng,... Nhờ đó, doanh nghiệp có thể tiết kiệm thời gian và chi phí.

Việc quản lý đơn hàng trên app Getfly CRM là một giải pháp hiệu quả giúp doanh nghiệp tăng cường hiệu quả bán hàng, nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng và tiết kiệm thời gian và chi phí.

2. Phân quyền

Để tạo và quản lý đơn hàng bán trên hệ thống bạn cần phải được phân quyền cho chức năng Đơn hàng bán

 • Truy cập bán hàng: Vào được tính năng bán hàng trên hệ thống

 • Truy cập đơn hàng bán: Vào và xem được mục đơn hàng bán trong tính năng Bán hàng

 • Thêm mới: Tạo và upload được danh sách đơn hàng bán trên hệ thống

 • Sửa: Sửa được thông tin đơn hàng bán

 • Xóa: Xóa được đơn hàng bán

 • Duyệt: Duyệt đơn hàng bán (nếu bật quy trình duyệt đơn hàng). Trong trường hợp không bật quy trình duyệt đơn hàng, đơn hàng bán tạo ra sẽ ở trạng thái Đã duyệt.

 • Xem tất cả: Xem được tất cả các đơn hàng bán trên hệ thống

3. Hướng dẫn tạo mới, sửa, xóa đơn hàng

3.1. Tạo mới đơn hàng

Click vào biểu tượng Đơn hàng và chọn dấu +, màn hình sẽ hiển thị giao diện Tạo mới đơn hàng.

- Bạn click vào Thông tin đơn hàng và điền thông tin

- Bạn click vào Sản phẩm và chọn Thêm sản phẩm. Bạn có thể tìm sản phẩm theo mã hoặc theo tên và tick chọn. Sau đó click Cập nhật, điền thêm số lượng, đơn giá sản phẩm, chiết khấu và thuế VAT (nếu có) để hệ thống tính Thành tiền

Bạn sẽ click + thêm một dòng để thêm sản phẩm đi kèm với sản phẩm vừa chọn (giống như combo). Còn để thêm sản phẩm khác vào đơn hàng thì chọn . Click biểu tượng xóa để xóa thông tin sản phẩm.

- Bạn click vào Thông tin thanh toán để điền thêm các thông tin như phí vận chuyển, chiết khấu, VAT, phí đóng gói (nếu có). Sau khi đã điền thêm thông tin thanh toán, hệ thống sẽ cập nhật lại tổng tiền trong đơn hàng (Đã trừ phần tiền chiết khấu và cộng thêm phần phí vận chuyển, đóng gói, VAT)

- Bạn click vào Thông tin thanh toán để điền thêm các thông tin như phí vận chuyển, chiết khấu, VAT, phí đóng gói (nếu có). Sau khi đã điền thêm thông tin thanh toán, hệ thống sẽ cập nhật lại tổng tiền trong đơn hàng (Đã trừ phần tiền chiết khấu và cộng thêm phần phí vận chuyển, đóng gói, VAT)

- Các thông tin còn lại như Quà tặng, điểm thưởng, tài liệu liên quan (nếu có) bạn điền vào. Sau đó click Lưu , màn hình hiển thị ra chi tiết đơn hàng đó.

3.2. Sửa, xóa đơn hàng

Để sửa, xóa đơn hàng, bạn click vào biểu tượng ..., màn hình hiển thị các thao tác

3.3. Duyệt, thanh toán đơn hàng

Khi click vào Thanh toán đơn hàng, màn hình sẽ hiển thị mục Khách trả như sau:

 1. Số tiền khách hàng phải trả (Giá trị đơn hàng)

 2. Ngày khách hàng thanh toán

 3. Phương thức thanh toán: Tiền mặt, Chuyển khoản, Điểm

 4. Số tiền khách hàng đã thanh toán

 5. Mô tả, lưu ý hoặc ghi chú về số tiền khách hàng đã thanh toán

VD: KH thanh toán đợt 1, đợt 2,...

Sau khi điền các thông tin xong, bạn click Lưu để lưu lại thông tin thanh toán của khách hàng.

Bên cạnh mục Khách trả là mục Hoàn tiền cho khách, màn hình hiển thị như sau:

 1. Ngày bạn hoàn tiền cho khách

 2. Số tiền trả lại cho khách hàng

 3. Mô tả: lưu ý hoặc ghi chú về việc hoàn tiền

VD: Hoàn tiền do hàng lỗi, do giao sai sản phẩm

Sau khi điền các thông tin xong, bạn click Lưu để lưu lại thông tin Hoàn tiền cho khách hàng.

3.4. Chi tiết đơn hàng

 • Mục Trao đổi trong Chi tiết đơn hàng giúp bạn trao đổi, tương tác các thông tin liên quan đến đơn hàng. Bạn điền bình luận vào phần Trả lời ở phía cuối màn hình. Ngoài ra, app cũng hỗ trợ bạn đính kèm ảnh và check in.

 • Mục Người xem giúp bạn biết được những tài khoản có quyền xem chi tiết đơn hàng này.

4. Quản lý đơn hàng

Click vào biểu tượng Đơn hàng và màn hình sẽ hiển thị giao diện Quản lý đơn hàng.

- Để tìm kiếm thông tin đơn hàng, bạn click vào mục Tìm kiếm . Sau đó click vào biểu tượng phễu sẽ lọc được các đơn hàng theo trường thông tin về mã đơn hàng, người phụ trách, phòng ban, tìm kiếm theo sản phẩm và lọc theo thời gian. Click vào Tìm kiếm để app hiển thị các đơn hàng theo điều kiện lọc bạn đã chọn.

- Bạn click vào biểu tượng Tháng này ở phía ngoài màn hình để lọc nhanh đơn hàng theo thời gian.

- Mục Mới cập nhật ở bên ngoài màn hình hiển thị số bình luận mà bạn chưa xem trong Trao đổi ở chi tiết đơn hàng.

- Bạn click vào biểu tượng ở phía ngoài màn hình để lọc nhanh đơn hàng theo thời gian.

- Mục Mới cập nhật ở bên ngoài màn hình hiển thị số bình luận mà bạn chưa xem trong Trao đổi ở chi tiết đơn hàng.

- Mục Phân loại trạng thái giúp bạn thống kê được số đơn hàng theo trạng thái đơn hàng.

+ Tất cả: Số lượng của toàn bộ đơn hàng trên hệ thống

+ Hôm nay : Số lượng đơn hàng được tạo trong ngày hôm nay

+ Chờ duyệt : Số lượng đơn hàng ở trạng thái chờ duyệt

+ Đã duyệt : Số lượng đơn hàng ở trạng thái đã duyệt

+ Chưa thanh toán : Số lượng đơn hàng được tạo và chưa được thanh toán trong kỳ

+ Trả hàng : Số lượng đơn hàng được trả lại

- Khi click vào một trạng thái bất kỳ, màn hình sẽ hiển thị Tổng số tiền của tất cả đơn hàng, số tiền đã thanh toán, số tiền còn lại và lợi nhuận từ đơn hàng.

5. Video hướng dẫn

Last updated