KPI Phản hồi

1. Giới thiệu về KPI Phản hồi

KPI phản hồi là những đánh giá về chất lượng dịch vụ của doanh nghiệp. Dựa vào đây, bạn có thể hiểu được dịch vụ mình cần cải thiện ở đâu, chất lượng dịch vụ đang được đánh giá như thế nào…

Để xem được KPI Phản hồi, anh chị cần phải được phân quyền bằng cách vào biểu tượng Cài đặt-> Phân quyền-> Chọn nhóm quyền:

+ Quyền Truy cập Thống kê KPI: nhìn thấy tính năng KPI trên màn hình và truy cập vào sẽ xem được Danh sách KPI

+ Quyền Truy cập Thống kê KPI phản hồi: xem được thống kê phản hồi của mình.

+ Quyền Xem tất cả: Xem được thống kê tất cả các phản hồi trên hệ thống.

+ Nếu được phân quyền truy cập vào KPI phản hồi thì sẽ xem được thống kê phản hồi của mình.

+ Theo logic hệ thống thì trưởng phòng mặc định sẽ xem được thống kế phản hồi của nhân viên cấp dưới.

+ Nếu được phân quyền xem tất cả thì sẽ xem được thống kê phản hồi của các phòng ban khác.

2. Cách truy cập KPI Phản hồi

Anh/ chị trỏ chuột vào KPI F7 chọn KPI Phản hồi:

3. Tổng quan về KPI Phản hồi

1) Lựa chọn điều kiện lọc: Anh chị có thể lọc phản hồi khách hàng thông qua các tiêu chí như nhận xét phản hồi, hình thức mua hàng, số sao đánh giá, nguồn khách hàng, chiến dịch, mối quan hệ

2) Thời gian lọc

3) Thống kê phản hồi theo số sao: Dựa theo số điểm sao khách hàng đánh giá trong c3s

- Số điểm chăm sóc= (Số khách hàng đánh giá 1 sao x 0)+ (Số khách hàng đánh giá 2 sao x 0,5)+ (Số khách hàng đánh giá 3 sao x 1)+ (Số khách hàng đánh giá 4 sao x 1,5)+ (Số khách hàng đánh giá 5 sao x 2)

- Số điểm trung bình: (Số khách hàng đánh giá 1 sao x 1+Số khách hàng đánh giá 2 sao x 2+ Số khách hàng đánh giá 3 sao x 3+ Số khách hàng đánh giá 4 sao x 4+ Số khách hàng đánh giá 5 sao x 5)/ Tổng khách hàng

4) Thống kê số lượng phản hồi theo số sao: Hệ thống sẽ cập nhật cụ thể tên khách hàng phản hồi và người phụ trách khách hàng đó tương ứng với số sao phản hồi.

Last updated