Chili shop

Chào anh/chị, để có thể tích hợp Getfly với Chili Shop, anh/chị thao tác như sau

1. Tạo end point từ thông tin kết nối do bên Chili cung cấp:

Anh/chị vào Cài đặt --> Tích hợp -->Chili Shop --> Nhập tài khoản và mật khẩu --> Click "Kết nối" --> Tạo ra Endpoint --> Click "Đồng bộ dữ liệu" --> Như vậy sẽ Đồng bộ dữ liệu khách hàng + Đơn hàng từ Chili về Getfly.

2, Đăng nhập trang quản trị của Chili Shop

Sau khi cài đặt xong trên Getfly, anh/chị đăng nhập tài khoản của mình trên trang quản trị của Chili

Tiếp theo chọn mục webhooks trên thanh công cụ trái

Cuối cùng anh/ chị thêm Endpoint vừa tạo trên Getfly rồi Click "Add Endpoint"

Trong hình ảnh là danh sách Webhook + Trạng thái bật tắt gửi thông tin. Hiện tại Getfly mới hỗ trợ Add Order và Add Customer

Last updated