HƯỚNG DẪN ĐĂNG NHẬP

1. Hướng dẫn đăng nhập trên web

Để đăng nhập vào hệ thống cần có 3 thông tin sau: tên đường dẫn, tên đăng nhập và mật khẩu

Bước 1: Bạn đăng nhập vào Email cá nhân nhận thông tin tài khoản, tên đường dẫn và mật khẩu

Bước 2: Truy cập ứng dụng “Google Chrome” hoặc “Firefox” điền trực tiếp tên đường dẫn đã được cung cấp vào trình duyệt sau đó điền thông tin tên đăng nhập và mật khẩu đã được cung cấp

Link đăng nhập có dạng: https://domain.getflycrm.com

2. Hướng dẫn đăng nhập trên app

  • Tải app trên điện thoại hệ điều hành IOS: Tại đây

  • Tải app trên điện thoại hệ điều hành Android: Tại đây

Bước 1: Vào app Getfly CRM 4.0, click Đăng nhập

Bước 2: Điền các thông tin liên quan và click Tiếp theo

(1) Tên đường dẫn https://domain.getflycrm.com (bắt buộc có ký tự https://)

(2) Tên đăng nhập

(3) Mật khẩu

Bước 3: Màn hình Đăng nhập thành công sẽ hiển thị giao diện như sau

Bạn có thể click Xem hướng dẫn để biết được tổng quan về Getfly và các tính năng nổi bật của hệ thống hoặc chọn bỏ qua để vào được giao diện chính của app.

Last updated